FF FBDVpH Divadelní studia
Název anglicky: Theatre Studies
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-DS_ Divadelní studia

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DISB001Divadlo v dějinách evropské kultury I K. Stehlíkovázk 2/0/54 Z -
FF:DISB002Úvod do divadelních studií Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 Z -
FF:DISB003Drama jako literární dílo I Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 Z -
FF:DISB021Prozatimní divadlo M. Havlíčkovázk 2/0/54 P PV
16 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DISB004Divadlo v dějinách evropské kultury II K. Stehlíkovázk 2/0/54 Z -
FF:DISB005Mimoestetické funkce divadla M. Musilovázk 2/0/54 Z -
FF:DISB006Inscenace jako artefakt I D. Drozdzk 2/0/54 Z -
FF:DISB007Drama jako literární dílo II Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 Z -
FF:DISB008Souborná zkouška po prvním ročníku bakalářského studia Š. Havlíčková Kysovázk 0/0/0- Z -
FF:DISB020České osvícenství a divadlo M. Havlíčkovázk 2/0/54 P PV
FF:DISB022Středověké divadlo M. Havlíčkovázk 2/0/54 P PV
24 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DISB009Inscenace jako artefakt II D. Drozdzk 2/0/54 Z -
FF:DISB010Angličtina pro teatrology E. Poláčkovázk 2/0/54 Z -
FF:DISB011Antické divadlo E. Poláčkovázk 2/0/54 Z -
FF:DISB023Richard Wagner divadelník Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 P PV
FF:DISB027Osobnosti české teatrologie M. Havlíčkovázk 2/0/54 P PV
FF:DISBS01Kritický seminář Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 P PV
FF:DISBS05Divadelní archiv M. Havlíčkovázk 0/2/76 P PV
FF:DISBS09Teatralita veřejných událostí M. Musilovázk 0/2/76 P PV
38 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DISB012Alžbětinské divadlo Š. Havlíčková Kysovázk 2/0/54 Z -
FF:DISB015Příprava dokumentace pro závěrečnou práci (4. semestr) Š. Havlíčková Kysováz 0/0/23 P P
FF:DISB024Mezi Diderotem a Stanislavským (doporučené) M. Musilovázk 2/0/54 P PV
FF:DISB028Angličtina pro teatrology II E. Poláčkovázk 2/0/54 P PV
FF:DISBS02Profil režiséra D. Drozdzk 0/2/76 P PV
FF:DISBS06Osobnosti brněnské kritiky M. Havlíčkovázk 0/2/76 P PV
FF:DISBS10Brněnský divadelní prostor K. Stehlíkovázk 0/2/76 P PV
33 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DISB013Barokní profesionální divadlo v Čechách a na Moravě M. Havlíčkovázk 2/0/54 Z -
FF:DISB016Bakalářský diplomový seminář I Š. Havlíčková Kysováz 0/2/115 P P
FF:DISB025Ibsen a Strindberg - křižovatky M. Havlíčkovázk 1/1/54 P PV
FF:DISBS03Heuristický seminář M. Havlíčkovázk 0/2/76 P PV
FF:DISBS07Mezi texty (proces dramatizace a adaptace) D. Drozdzk 0/2/76 P PV
25 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DISB014České romantické divadlo M. Havlíčkovázk 2/0/54 Z -
FF:DISB017Bakalářský diplomový seminář II Š. Havlíčková Kysováz 0/2/115 P P
FF:DISB018Bakalářská diplomová práce Š. Havlíčková Kysováz 0/0/0- P P
FF:DISB019Státní závěrečná zkouška bakalářská Š. Havlíčková KysováSZk 0/0/0- - -
FF:DISB026Základní problémy teorie divadla D. Drozdzk 2/0/54 P PV
FF:DISBS04Ludvig Holberg - morálka, satira, utopie K. Stehlíkovázk 0/2/76 P PV
FF:DISBS08Inscenování opery v Brně Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 P PV
25 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 - -
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II D. Veškrnovázk 0/2/04 - -
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 - -
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 - -
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 - -
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 2/0/04 - -
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 - -
28 kreditů