FF FBFJpJ Francouzský jazyk a literatura
Název anglicky: French Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-FJ_ Francouzský jazyk a literatura

Součásti SZZ a jejich obsah

Závěrečná práce z jazyka potvrzuje, že student dosáhl úrovně C1 podle ERR plus jiné potřebné jazykové dovednosti.
Samotná SZZ ověřuje jak vědomosti z oblasti kultury, literatury a jazykovědy, tak schopnost studenta tyto vědomosti aplikovat na skutečné kulturní, literární nebo jazykové jevy.
Součástí SZZ je obhajoba bakalářské diplomové práce a tvoří 50% celkové známky za SZZ.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

- L'image du Japon dans l'oeuvre d'Amélie Nothomb,
- La conception de la perte d’identité dans deux drames de l’absurde: Fête en plein air de Václav Havel et Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco,
- Isolement et solitude dans les proses de Georges Bernanos,
- L'image de la femme chez Annie Ernaux et Françoise Mallet-Joris,
- Les caractéristiques communes de la Shoah et de la Décennie noire chez Boualem Sansal,
- Etude morphosyntaxique et sémantique de la négation de français,
-Terminologie du sport et néologie,
- Vidéos de youtubeurs et commentaires : une analyse énonciative,


Doporučený průchod studijním plánem

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II D. Veškrnovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ1A051Seminář k bakalářské diplomové práci I P. Vurmz 0/2/04 5P
FF:FJ1A052Seminář k bakalářské diplomové práci II P. Vurmz 0/2/04 6P
FF:ROM1A003Akademické psaní pro romanisty P. Dytrtz 1/1/02 4P
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ1A001Jazykový seminář I P. Vurmzk 0/3/07 1P
FF:FJ1A002Jazykový seminář II P. Vurmzk 4/4/08 2P
FF:FJ1A003Jazykový seminář III P. Dytrtz 1/2/02 3P
FF:FJ1A004Jazykový seminář IV P. Dytrtzk 0/2/03 4P
FF:FJ1A005Jazykový seminář V P. Dytrtz 0/2/02 5P
FF:FJ1A006Jazykový seminář VI J. Seidlz 0/2/03 6P
FF:FJ1A011Úvod do dějin a kultury Francie I P. Vurmzk 2/0/05 1P
FF:FJ1A012Úvod do dějin a kultury Francie II P. Dytrtzk 2/0/05 2P
FF:FJ1A021Francouzská literatura I P. Dytrtzk 1/1/05 1P
FF:FJ1A022Francouzská literatura II P. Kyloušekzk 1/1/05 2P
FF:FJ1A023Francouzská literatura III P. Dytrtzk 1/1/05 3P
FF:FJ1A024Francouzská literatura IV P. Kyloušekzk 1/1/05 4P
FF:FJ1A025Francouzská literatura V P. Vurmzk 1/1/05 5P
FF:FJ1A026Francouzská literatura VI P. Kyloušekzk 1/1/05 6P
FF:FJ1A031Francouzská fonetika a fonologie A. Polickázk 2/2/05 3P
FF:FJ1A032Francouzská morfologie Ch. Cusimanoz 1/1/05 4P
FF:FJ1A033Francouzská syntax Ch. Cusimanozk 1/2/05 5P
FF:FJ1A034Francouzská lexikologie A. Polickázk 2/2/05 6P
FF:FJ1A053Státní závěrečná zkouška bakalářská P. VurmSZk 0/0- --
FF:ROM1A001Úvod do jazykovědy I. Buzekzk 2/0/45 3Z
FF:ROM1A002Úvod do studia literatury P. Kyloušekzk 1/1/45 4Z
95 kreditů

Povinně-volitelné předměty (min. 42 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ0B795Fonetika francouzštiny a korekce výslovnosti P. Vurmz 0/2/03 --
FF:FJ0B798 -- 0/0- --
FF:FJ1B062Français langue professionnelle II P. Dytrtzk 1/1/05 --
FF:FJ2B0210Imaginaires de la ville – Montréal, Québec P. Kyloušekzk 2/0/04 --
FF:FJ2B0211Auteurs féminins en littérature canadienne-française et québécoise P. Kyloušekzk 2/0/03 --
FF:FJ2B0213Interprétation et traduction d'auteurs francophones contemporains Ch. Cusimanozk 2/0/05 --
FF:FJ2B023Francouzská společnost očima současných autorů P. Dytrtzk 1/1/05 --
FF:FJ2B024Od moderny k postmoderně. Současný francouzský román a moderna. P. Dytrtzk 1/1/05 --
FF:FJ2B025Současní autoři z vydavatelství Minuit II P. Dytrtzk 1/1/04 --
FF:FJ2B026Lectures contemporaines P. Dytrtzk 1/1/04 --
FF:FJ2B027Literární hnutí husarů P. Kyloušekzk 1/1/04 --
FF:FJ2B028Čas a narativní kategorie P. Kyloušekzk 2/0/04 --
FF:FJ2B029Dandy ve francouzské literatuře 19. a 20. století P. Kyloušekzk 2/0/04 --
FF:FJ2B031Cvičení z lingvistiky Ch. Cusimanozk 0/2/04 --
FF:FJ2B032Vybrané kapitoly z francouzské syntaxe Ch. Cusimanozk 0/2/04 --
FF:FJ2B033Francouzština v Severní Americe Ch. Cusimanozk 1/0/04 --
FF:FJ2B034Analýza konverzace Ch. Cusimanozk 1/1/05 --
FF:FJ2B035Francouzská sociolingvistika Ch. Cusimanozk 2/0/04 --
FF:FJ2B036Využití počítačů ve francouzské filologii P. Vurmzk 0/2/05 --
FF:ROM1B133Minority Languages in Europe Ch. Cusimanozk 0/2/22 --
FF:ROM1B140Czech Queer History J. Seidlzk 1/1/05 --
FF:ROM1BIJ01Italština I (pro neitalštináře) K. Garajováz 0/2/04 --
FF:ROM1BIJ02Italština II (pro neitalštináře) K. Garajovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BPO01Portugalština I (pro neportugalštináře) S. Špánkováz 0/2/04 --
FF:ROM1BPO02Portugalština II (pro neportugalštináře) S. Špánkovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BSJ01Španělština I (pro nešpanělštináře) I. Buzekz 0/2/24 --
FF:ROM1BSJ02Španělština II (pro nešpanělštináře) I. Buzekzk 0/2/05 --
110 kreditů

Volitelné předměty (min. 18 kr.)