FF FBFJpV Francouzský jazyk a literatura
Název anglicky: French Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-FJ_ Francouzský jazyk a literatura

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FJ1A001Jazykový seminář I P. Vurmzk 0/3/07 P P
FF:FJ1A011Úvod do dějin a kultury Francie I P. Vurmzk 2/0/05 P P
FF:FJ1A021Francouzská literatura I P. Dytrtzk 1/1/05 Z P
17 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FJ1A002Jazykový seminář II P. Vurmzk 4/4/08 P P
FF:FJ1A012Úvod do dějin a kultury Francie II P. Dytrtzk 2/0/05 P P
FF:FJ1A022Francouzská literatura II P. Kyloušekzk 1/1/05 Z P
18 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FJ1A003Jazykový seminář III P. Vurmz 1/2/02 P P
FF:FJ1A023Francouzská literatura III P. Dytrtzk 1/1/05 Z P
FF:FJ1A031Francouzská fonetika a fonologie A. Polickázk 1/1/05 Z P
12 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FJ1A004Jazykový seminář IV J. Seidlzk 0/2/03 P P
FF:FJ1A024Francouzská literatura IV P. Kyloušekzk 1/1/05 Z P
FF:FJ1A032Francouzská morfologie P. Vurmz 1/1/05 Z P
13 kreditů