FF FNFJpH Francouzský jazyk a literatura
Název anglicky: French language and literature
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-FJ_ Francouzský jazyk a literatura

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FJ2A021Francouzská literatura I P. Kyloušekzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 Z P
FF:FJ2A031Francouzská lingvistika I Ch. Cusimanozk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 Z P
FF:FJ2B0211Auteurs féminins en littérature canadienne-française et québécoise P. Kyloušekzk 2/0/03 P -
FF:FJ2B022Francouzský román a modernita P. Dytrtzk 1/1/04 P -
FF:FJ2B023Francouzská společnost očima současných autorů P. Dytrtzk 1/1/05 P -
FF:FJ2B028Čas a narativní kategorie P. Kyloušekzk 2/0/04 P -
FF:FJ2B035Francouzská sociolingvistika Ch. Cusimanozk 2/0/04 P -
FF:FJIIB975Vyprávění v 19. století mezi fikcí a historií P. Vurmzk 0/2/05 P -
FF:ROM2B101Úvod do lidové latiny P. Diviziazk 1/1/05 P -
FF:ROM2B105Research Seminar - Guest Lecturers Series (A) P. Diviziazk 2/0/05 P -
45 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FJ2A022Francouzská literatura II P. Dytrtzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 Z P
FF:FJ2A032Francouzská lingvistika II Ch. Cusimanozk 2/0/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 Z P
FF:FJ2B0212Přehled frankofonních literatur P. Kyloušekzk 2/0/04 P -
FF:FJ2B026Lectures contemporaines P. Dytrtzk 1/1/04 P -
FF:FJ2B032Vybrané kapitoly z francouzské syntaxe Ch. Cusimanozk 0/2/04 P -
FF:FJ2B034Analýza konverzace Ch. Cusimanozk 1/1/05 P -
FF:FJ2B036Využití počítačů ve francouzské filologii Ch. Cusimanozk 0/2/05 P -
FF:ROM2B106Research Seminar - Guest Lecturers Series (B) P. Diviziazk 2/0/05 P -
37 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FJ2A023Francouzská literatura III P. Dytrtzk 1/2/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 Z P
FF:FJ2A033Francouzská lingvistika III Ch. Cusimanozk 2/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 Z P
FF:FJ2A051Seminář k magisterské diplomové práci I Ch. Cusimanoz 0/2/015 P P
FF:FJ2B021Současní autoři z vydavatelství Minuit I P. Dytrtzk 1/1/04 P -
FF:FJ2B027Literární hnutí husarů P. Kyloušekzk 1/1/04 P -
FF:FJ2B031Cvičení z lingvistiky Ch. Cusimanozk 0/2/04 P -
39 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FJ2A041Klauzurní práce P. Dytrtzk 0/0/0 4 hodiny.- Z P
FF:FJ2A052Seminář k magisterské diplomové práci II Ch. Cusimanoz 0/2/015 P P
FF:FJ2A053Magisterská diplomová práce Ch. Cusimanoz 0/0/0- P P
FF:FJ2B0210Imaginaires de la ville – Montréal, Québec P. Kyloušekzk 2/0/04 P -
FF:FJ2B0213Interprétation et traduction d'auteurs francophones contemporains Ch. Cusimanozk 2/0/05 P -
FF:FJ2B025Současní autoři z vydavatelství Minuit II P. Dytrtzk 1/1/04 P -
FF:FJ2B029Dandy ve francouzské literatuře 19. a 20. století P. Kyloušekzk 2/0/04 P -
FF:FJ2B033Francouzština v Severní Americe Ch. Cusimanozk 1/0/04 P -
36 kreditů