FF FBIJpV Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-IJ_ Italský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student programu Italský jazyk a literatura (vedlejší) [F22604] nemusí absolvovat povinně volitelné předměty. Celkově získá 15 povinných kreditů za společný univerzitní základ, 60 povinných kreditů v rámci tohoto vedlejšího programu a 105 kreditů v rámci svého hlavního programu, tj. celkem 180 kreditů.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:IJ1A001Jazykový seminář I E. Mocciarozk 2/6/07 P P
FF:IJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie I P. Dytrtzk 2/0/05 Z P
FF:IJ1A031Italská lingvistika I E. Mocciarozk 1/1/05 Z P
17 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:IJ1A002Jazykový seminář II E. Mocciarozk 2/6/08 P P
FF:IJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie II P. Dytrtzk 2/0/05 Z P
FF:IJ1A032Italská lingvistika II E. Mocciarozk 2/0/05 Z P
18 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:IJ1A003Jazykový seminář III E. Mocciarozk 0/4/02 P P
FF:IJ1A023Italská literatura III P. Diviziazk 2/0/04 Z P
FF:IJ1A025Filologia d'autore e Critica delle varianti P. Diviziaz 2/0/01 Z P
FF:IJ1A033Italská lingvistika III E. Mocciarozk 1/1/05 Z P
12 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:IJ1A004Jazykový seminář IV E. Mocciarozk 0/2/03 P P
FF:IJ1A024Italská literatura IV P. Diviziazk 2/0/05 Z P
FF:IJ1A034Italská lingvistika IV E. Mocciarozk 2/0/05 Z P
FF:IJ1A054minZávěrečná práce z jazyka (minor) E. Mocciarozk 0/0/0- P P
FF:IJ1A055minStátní závěrečná zkouška bakalářská (minor) E. MocciaroSZk 0/0/0- - P
13 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:IJ1A021Italská literatura I P. Diviziazk 1/1/05 - -
FF:IJ1A022Italská literatura II P. Diviziazk 2/2/05 - -
FF:IJ1A033Italská lingvistika III E. Mocciarozk 1/1/05 - -
FF:IJ1A034Italská lingvistika IV E. Mocciarozk 2/0/05 - -
20 kreditů