FF FNIJpJ Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-IJ_ Italský jazyk a literatura

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:IJ2A021Filologia italiana I P. Diviziazk 2/0/05 Z P
FF:IJ2A031Storia della lingua italiana I P. Diviziaz 2/0/02 Z P
FF:IJ2A033Dialettologia italiana Ch. Cusimanozk 2/0/05 Z P
FF:IJ2A101Úvod do lidové latiny P. Diviziazk 1/1/05 Z P
FF:IJ2B001Letteratura italiana antica (A) P. Diviziazk 2/0/05 P PV
FF:IJ2B007La commedia umanistico-rinascimentale P. Diviziazk 2/0/05 P PV
FF:IJ2B013Letture di letteratura italiana contemporanea (A) P. Diviziazk 1/1/04 - PV
FF:IJ2B051Lessicologia e semantica Ch. Cusimanozk 1/1/05 P PV
FF:IJ2B055Linguistica delle istituzioni Ch. Cusimanozk 2/0/05 P PV
FF:IJ2B061Seminario del lettorato di lingua italiana (A) I. Buzekzk 0/2/04 - PV
FF:LJ601Latina pro nelatináře I J. Mikulovák 1/1/03+1 - PV
FF:LJMedA05Latinská literatura středověké Evropy, 5. - 11. stol. D. Stehlíkovák 1/1/04 - PV
FF:LJMedA07Interpretační seminář středověké latiny I P. Mutlováz 0/2/03 - PV
FF:ROM2B105Research Seminar - Guest Lecturers Series (A) P. Diviziazk 2/0/04 - PV
FF:ROM2B107Filologia romanza P. Diviziazk 2/0/05 - PV
65 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:IJ2A022Storia della letteratura italiana I (dalle origini a Dante) P. Diviziazk 2/0/05 Z P
FF:IJ2A032Storia della lingua italiana II P. Diviziazk 2/0/05 Z P
FF:IJ2B002Letteratura italiana antica (B) P. Diviziazk 2/0/05 P PV
FF:IJ2B004Filologia italiana II P. Diviziazk 1/1/05 P PV
FF:IJ2B008Letture commentate Z. Šebelovázk 1/1/04 - PV
FF:IJ2B010Novecento letterario Z. Šebelovázk 1/1/04 - PV
FF:IJ2B012Il teatro del Manichino P. Diviziazk 2/0/05 - PV
FF:IJ2B014Letture di letteratura italiana contemporanea (B) P. Diviziazk 0/2/04 - PV
FF:IJ2B052Pragmatica dell'italiano P. Diviziazk 2/0/05 P PV
FF:IJ2B054Sociolinguistica dell'italiano Ch. Cusimanozk 2/0/05 P PV
FF:IJ2B056Lessicologia e lessicografia I. Buzekzk 2/0/05 P PV
FF:IJ2B062Seminario del lettorato di lingua italiana (B) I. Buzekzk 0/2/04 - PV
FF:LJ602Latina pro nelatináře II J. Mikulovázk 1/1/03+1 - PV
FF:LJMedA06Latinská literatura středověké Evropy, 12. a 13. stol. P. Mutlovázk 1/1/04 - PV
FF:LJMedA08Interpretační seminář středověké latiny II J. Nechutovák 0/2/03+1 - PV
FF:LgBB06Italické a románské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 - PV
FF:PV2B105Medievistické pátky: vybrané problémy středověkých dějin v interdisciplinární perspektivě D. Kalhousz 3/0/03 - PV
FF:ROM2B106Research Seminar - Guest Lecturers Series (B) P. Diviziazk 2/0/05 - PV
FF:ROMDH001Research Seminar - Departmental Series J. Bellón Aguilerazk 0/5/05 - PV
86 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:IJ2A023Storia della letteratura italiana II (da Petrarca al Barocco) P. Diviziazk 2/0/05 Z P
FF:IJ2A035Linguistica italiana Ch. Cusimanozk 1/1/05 Z P
FF:IJ2A051Seminario per la tesi magistrale I P. Diviziaz 0/0/015 P P
FF:IJ2B005Filologia italiana III P. Diviziazk 0/0/25 P PV
FF:IJ2B009Analisi del testo letterario Z. Šebelovázk 1/1/04 - PV
FF:LJ603Latina pro nelatináře III J. Mikulovák 1/1/04 - PV
38 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:IJ2A052Seminario per la tesi magistrale II P. Diviziaz 0/0/015 P P
FF:IJ2A053Magisterská diplomová práce P. Diviziaz 0/0/0- P P
FF:IJ2A054Prova scritta finale P. Diviziaz 0/0/0 3 hodiny.- Z P
FF:IJ2A055Esami finali (laurea magistrale) P. DiviziaSZk 0/0/0- Z P
FF:IJ2B006Filologia italiana IV P. Diviziazk 0/0/25 P PV
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV J. Mikulovázk 1/1/04 - PV
24 kreditů