FF FBKJpH Katalánský jazyk a literatura
Název anglicky: Catalan language and literature
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-KJ_ Katalánský jazyk a literatura

Součásti SZZ a jejich obsah

1) Obhajoba diplomové práce

2) Zkouška:
Katalánský jazyk: písemná klausurní práce ověřuje praktickou znalost jazyka, v ústní části se prověřují znalosti a vědomosti z oblasti fonetiky a fonologie, morfologie a syntaxe se zaměřením na jazykovou normu.

Katalánská kultura a literatura: ústní zkouška prověřuje znalosti historických, kulturních a literárních souvislostí týkající se Katalanská a katalánských zemí.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Jazyková témata:
- La validesa del mètode audiolingual en l'ensenyament del català
- La ideologia lingüística de la Renaixença catalana en comparació amb la txeca
- La ideologia lingüística darrere de les prohibicions del català: estudi comparat
- La traducció de la variació lingüística: com es pot reflectir el bilingüisme social català-castellà en les traduccions al txec?
- La presència de l'espanyol a la televisió pública catalana en comparació amb la presència del txec a la televisió pública eslovaca
- Els usos lingüístics de la Seu d'Urgell (Catalunya) i d'Andorra la Vella (Andorra): estudi comparat

Doporučený průchod studijním plánem

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KJ1A051Seminář k bakalářské diplomové práci 1 L. Kuzmováz 0/0/74 5P
FF:KJ1A052Seminář k bakalářské diplomové práci 2 L. Kuzmováz 0/0/84 6P
FF:KJ1A054Bakalářská diplomová práce L. Kuzmováz 0/0/2- 6P
FF:ROM1A003Akademické psaní pro romanisty P. Vurmz 1/1/02 5P
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KJ1A001Jazykový seminář katalánštiny 1 P. Javorová Švandovázk 4/4/57 1P
FF:KJ1A002Jazykový seminář katalánštiny 2 L. Kuzmovázk 4/4/68 2P
FF:KJ1A003Jazykový seminář katalánštiny 3 P. Javorová Švandovázk 0/4/12 3P
FF:KJ1A004Jazykový seminář katalánštiny 4 P. Javorová Švandovázk 1/1/53 4P
FF:KJ1A005Jazykový seminář katalánštiny 5 P. Javorová Švandovázk 0/4/13 5P
FF:KJ1A006Jazykový seminář katalánštiny 6 P. Javorová Švandovázk 1/1/54 6P
FF:KJ1A011Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 1 M. Brabeczk 2/0/55 1P
FF:KJ1A012Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 2 M. Brabeczk 2/0/55 2P
FF:KJ1A013Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 3 J. Pešekzk 2/0/55 3Z
FF:KJ1A014Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 4 D. Utrera Domínguezzk 2/0/55 4P
FF:KJ1A021Katalánská literatura 1 M. Brabeczk 2/0/55 1P
FF:KJ1A022Katalánská literatura 2 M. Brabeczk 2/0/55 2Z
FF:KJ1A023Katalánská literatura 3 M. Brabeczk 2/0/55 3P
FF:KJ1A024Katalánská literatura 4 M. Brabeczk 2/0/55 4Z
FF:KJ1A031Katalánská lingvistika 1 L. Kuzmovázk 2/0/55 3Z
FF:KJ1A032Katalánská lingvistika 2 L. Kuzmovázk 2/0/55 4Z
FF:KJ1A033Katalánská lingvistika 3 L. Kuzmovázk 2/0/34 5Z
FF:KJ1A034Katalánská lingvistika 4 L. Kuzmovázk 2/0/54 6Z
FF:KJ1A053Závěrečná práce z jazyka a literatury L. Kuzmovázk 1/1/0- 6-
FF:KJ1A055Státní závěrečná zkouška bakalářská L. KuzmováSZk 0/0/0- 6-
FF:ROM1A001Úvod do jazykovědy I. Buzekzk 2/0/45 1Z
FF:ROM1A002Úvod do studia literatury P. Dytrtzk 1/1/45 2Z
95 kreditů