FF FBKJpV Katalánský jazyk a literatura
Název anglicky: Catalan language and literature
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-KJ_ Katalánský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KJ1A001Jazykový seminář katalánštiny 1 L. Kuzmovázk 4/4/57 P P
FF:KJ1A011Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 1 L. Kuzmovázk 2/0/55 P P
FF:KJ1A021Katalánská literatura 1 L. Kuzmovázk 2/0/55 P P
17 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KJ1A002Jazykový seminář katalánštiny 2 L. Kuzmovázk 4/4/68 P P
FF:KJ1A012Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 2 L. Kuzmovázk 2/0/55 P P
FF:KJ1A022Katalánská literatura 2 L. Kuzmovázk 2/0/55 Z P
18 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KJ1A003Jazykový seminář katalánštiny 3 L. Kuzmovázk 0/4/12 P P
FF:KJ1A013Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 3 L. Kuzmovázk 2/0/55 Z P
FF:KJ1A031Katalánská lingvistika 1 L. Kuzmovázk 2/0/55 Z P
12 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KJ1A004Jazykový seminář katalánštiny 4 P. Javorová Švandovázk 1/1/53 P P
FF:KJ1A014Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 4 L. Kuzmovázk 2/0/55 P P
FF:KJ1A032Katalánská lingvistika 2 L. Kuzmovázk 2/0/55 Z P
FF:KJ1A053Závěrečná práce z jazyka a literatury L. Kuzmovázk 1/1/0- - P
FF:KJ1A055Státní závěrečná zkouška bakalářská L. KuzmováSZk 0/0/0- - P
13 kreditů