FF FBSJpV Španělský jazyk a literatura
Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-SJ_ Španělský jazyk a literatura

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ1A001Jazykový seminář I M. Malázk 2/6/27 1P
FF:SJ1A002Jazykový seminář II M. Malázk 2/6/28 2P
FF:SJ1A003Jazykový seminář III M. Maláz 0/2/12 3P
FF:SJ1A004Jazykový seminář IV M. Maláz 0/2/23 4P
FF:SJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí I A. Alchaziduzk 2/3/35 -Z
FF:SJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí II D. Vázquez Touriňozk 2/3/25 -Z
FF:SJ1A031Španělská lingvistika I P. Stehlíkzk 1/1/45 -P
FF:SJ1A032Španělská lingvistika II P. Stehlíkzk 1/1/45 -P
40 kreditů

Povinně volitelné předměty

Profilové předměty

Student musí vybrat a absolvovat dva ze čtyř možných směrů, přičemž každý směr se skládá z dvou předmětů (celkem čtyři předměty za 20 kreditů):

  • Španělská literatura
  • Hispanoamerická literatura
  • Aplikovaná lingvistika (pouze po absolvování Španělské lingvistiky)
  • Témata španělské lingvistiky (po absolvování Španělské lingvistiky)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ1A021Španělská literatura I A. Alchaziduzk 2/2/35 -P
FF:SJ1A022Španělská literatura II A. Alchaziduzk 2/2/35 -P
FF:SJ1A023Hispanoamerická literatura I D. Vázquez Touriňozk 2/2/35 -P
FF:SJ1A024Hispanoamerická literatura II D. Vázquez Touriňozk 2/2/35 -P
FF:SJ1A033Témata španělské lingvistiky I I. Buzekzk 1/1/45 -P
FF:SJ1A034Témata španělské lingvistiky II P. Stehlíkzk 1/1/45 -P
FF:SJ1A035Aplikovaná lingvistika I - Úvod do didaktiky ELE M. Malázk 2/2/15 -P
FF:SJ1A036Aplikovaná lingvistika II - Úvod do překladatelství ŠJ A. Alchaziduzk 2/3/15 -P
40 kreditů