FF FNSJpV Španělský jazyk a literatura
Název anglicky: Spanish Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-SJ_ Španělský jazyk a literatura

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:SJ2A001Teorías literarias y literaturas comparadas J. Bellón Aguilerazk 1/1/4 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.6 Z P
FF:SJ2A011Gramática histórica del español I. Buzekzk 2/2/2 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.5 Z P
11 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:SJ2A002Literatura española J. Bellón Aguilerazk 1/1/4 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.5 Z P
FF:SJ2A012Sociopragmática y tradiciones discursivas del español I. Buzekzk 2/2/2 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.6 Z P
11 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:SJ2A003Literatura hispanoamericana D. Vázquez Tourinozk 1/1/4 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.5 P P
FF:SJ2A013Variedades del español I. Buzekzk 1/1/4 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.5 Z P
10 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:ROM2B101Úvod do lidové latiny P. Diviziazk 1/1/05 - PV
FF:SAKS01Identita a alterita v literatuře a kultuře - teorie, metodologie, analýza T. Pospíšilzk 0/2/02+3 - PV
FF:SAKS33Obraz USA v mexické literatuře T. Pospíšilzk 1/1/02+3 - PV
FF:SAKS34Mexická divadelní tvorba T. Pospíšilzk 1/1/02+3 - PV
FF:SJ2B001Teatro hispanoamericano D. Vázquez Tourinozk 1/1/45 - PV
FF:SJ2B003Prefixoidy v současné španělštině P. Stehlíkzk 1/1/45 - PV
FF:SJ2B004Jazyk reklamy P. Stehlíkzk 1/1/45 - PV
FF:SJ2B005Španělsko-česká Srovnávací stylistika M. Strmiskovázk 1/1/45 - PV
FF:SJ2B006Teatro español contemporáneo D. Vázquez Tourinozk 1/1/45 - PV
FF:SJ2B007El cuento español e hispanoamericano J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 - PV
FF:SJ2B008Literatura Nového Španělska a Mexika. Vybrané kapitoly E. Lukavskázk 1/1/45 - PV
FF:SJ2B009Úvod do španělské lexikografie I. Buzekzk 1/1/44 - PV
FF:SJ2B010“So la espina está la rosa”: Lecturas del Libro de buen amor J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 - PV
FF:SJ2B011Utopías y literaturas distópicas. Teoría, historia y casos en lengua española J. Bellón Aguilerazk 0/0/05 - PV
FF:SJ2B012Španělská literatura v období 1850-1914 J. Bellón Aguilerazk 1/1/05 - PV
FF:SJ2B013Literaturas sacralizadas en español J. Bellón Aguilerazk 1/1/44 - PV
78 kreditů