FF FBFAVpJ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-FAV_ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FAVBPa010Úvod do studia filmu R. Kokešzk 2/0/05 Z P
FF:FAVBPa080Rozbor filmového stylu R. Kokešzk 0/4/05 Z P
FF:FAVBPa090Rozbor filmového vyprávění R. Kokešzk 0/4/05 Z P
FF:FAVh001Česká nová vlna Š. Gmiterkovázk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 P P
20 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FAVBPa020Dějiny filmových teorií před rokem 1945 P. Skopalzk 2/0/05 Z P
FF:FAVBPa060Dějiny světové kinematografie I R. Kokešzk 4/0/05 Z P
FF:FAVh004Český a slovenský film za normalizace J. Blažejovskýzk 4/0/05 P P
15 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FAVBPa030Dějiny filmových teorií po roce 1945 P. Skopalzk 2/0/05 Z P
FF:FAVBPa070Dějiny světové kinematografie II J. Blažejovskýzk 4/0/05 Z P
FF:FAVBPa100Úvod do metodologie historického výzkumu Š. Gmiterkovázk 0/2/05 Z P
FF:FAVh007Kinematografie v okupované Evropě, 1939-1945 P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 P P
20 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FAVBPa040Dějiny české kinematografie I M. Večeřazk 2/0/2 Filmové projekce.5 Z P
FF:FAVBPa110Paradigmata filmovědného výzkumu P. Skopalzk 0/2/05 Z P
FF:FAVBPa120Bakalářský projekt P. Skopalk 0/2/05 P P
FF:FAVh010Světy na pokračování: poetika seriálové fikce R. Kokešzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 P P
20 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FAVBPa050Dějiny české kinematografie II J. Blažejovskýzk 6/0/05 Z P
FF:FAVBPa130Diplomový seminář I P. Skopalzk 0/2/05 P P
FF:FAVBPa150Odborná praxe J. Blažejovskýz 0/0/25 P P
15 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FAVBPa140Diplomový seminář II P. Skopalzk 0/2/05 P P
5 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 - -
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 - -
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 - -
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 - -
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 - -
FF:ESA082Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku P. Osolsobězk 1/1/04+1 - V
FF:ESA094Filosofie umění pro magisterské studium P. Osolsoběk 1/1/06 - V
FF:FAVh001Česká nová vlna Š. Gmiterkovázk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVh002Český film v exilu J. Voráčzk 2/0/2 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVh003Vojtěch Jasný J. Voráčzk 4/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVh004Český a slovenský film za normalizace J. Blažejovskýzk 4/0/05 - V
FF:FAVh005Kinematografie SSSR 1945-1991 J. Blažejovskýzk 2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVh006Historická poetika české kinematografie do roku 1922 R. Kokešzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVh007Kinematografie v okupované Evropě, 1939-1945 P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp001Filmová scenáristika a dramaturgie M. Večeřazk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp002Filmová a televizní produkce M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp003Filmová distribuce J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp004Dramaturgie, produkce a distribuce dokumentárního filmu M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp005Metody dokumentárního filmu J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp006Média a dokument. Seminář psaní o dokumentárním filmu P. Skopalzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 - V
FF:FAVp007Vývoj televizních formátů M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp008Programové strategie televize veřejné služby J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp009Provoz kina J. Blažejovskýzk 2/0/45 - V
FF:FAVp010Filmová kritika J. Blažejovskýzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVz059Making The Most Of Our Audiences. Theory, History and Practice of Empirical Audience Research P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - PV
FF:FAVz060New Trends in Documentary Film: Platforms, Practices, Discourses P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - PV
FF:FAVz061Israeli Cinema. A collective image as a search for identity - historical introduction J. Blažejovskýzk 4/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - PV
FF:FAVz062Impure Harmonies: A New Poetics of Global Art Cinema P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - PV
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 - -
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 - -
FSS:ZUB103 -- 0/0- - V
FSS:ZUB104 -- 0/0- - V
FSS:ZUB110 -- 0/0- - V
142 kreditů