FF FBFAVpV Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-FAV_ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVBPa010Úvod do studia filmu R. Kokešzk 4/0/05 1Z
FF:FAVBPa020Dějiny filmových teorií před rokem 1945 P. Skopalzk 2/0/05 1Z
FF:FAVBPa030Dějiny filmových teorií po roce 1945 P. Skopalzk 2/0/05 2Z
FF:FAVBPa040Dějiny české kinematografie I M. Večeřazk 2/0/2 Filmové projekce.5 3Z
FF:FAVBPa050Dějiny české kinematografie II Š. Jelínek Gmiterkovázk 8/0/05 4Z
FF:FAVBPa060Dějiny světové kinematografie I R. Kokešzk 4/0/05 1Z
FF:FAVBPa070Dějiny světové kinematografie II J. Blažejovskýzk 6/0/05 2Z
FF:FAVBPa080Rozbor filmového stylu R. Kokešzk 0/4/05 1Z
FF:FAVBPa090Rozbor filmového vyprávění R. Kokešzk 0/4/05 2Z
FF:FAVBPa100Úvod do metodologie historického výzkumu Š. Jelínek Gmiterkovázk 0/2/05 1Z
FF:FAVBPa110Paradigmata filmovědného výzkumu P. Skopalzk 0/2/05 3Z
FF:FAVBPa120Bakalářský projekt P. Skopalk 0/2/05 --
60 kreditů