FF FBFAVpV Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-FAV_ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Součásti SZZ a jejich obsah

Bakalářská zkouška má podobu písemného vědomostního testu, jenž ověřuje historické a teoretické znalosti z předmětů profilujícího základu. Tvoří jej osmnáct otázek po pěti bodech a jedna otázka za deset bodů z povinné literatury (student si zvolí jednu odbornou monografii, popíše její strukturu, přístup autora a uvede základní argumenty). V testu lze dosáhnout nanejvýš sta bodů, k jeho úspěšnému absolvování je nezbytné získat alespoň padesát z nich. Test opraví a zhodnotí zkušební komise.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVBPa010Úvod do studia filmu R. Kokešzk 4/0/05 1Z
FF:FAVBPa020Dějiny filmových teorií před rokem 1945 P. Skopalzk 2/0/05 1Z
FF:FAVBPa030Dějiny filmových teorií po roce 1945 P. Skopalzk 2/0/05 2Z
FF:FAVBPa040Dějiny české kinematografie I M. Večeřazk 2/0/2 Filmové projekce.5 3Z
FF:FAVBPa050Dějiny české kinematografie II Š. Jelínek Gmiterkovázk 8/0/05 4Z
FF:FAVBPa060Dějiny světové kinematografie I R. Kokešzk 4/0/05 1Z
FF:FAVBPa070Dějiny světové kinematografie II J. Blažejovskýzk 6/0/05 2Z
FF:FAVBPa080Rozbor filmového stylu R. Kokešzk 0/4/05 1Z
FF:FAVBPa090Rozbor filmového vyprávění R. Kokešzk 0/4/05 2Z
FF:FAVBPa100Úvod do metodologie historického výzkumu Š. Jelínek Gmiterkovázk 0/2/05 1Z
FF:FAVBPa110Paradigmata filmovědného výzkumu P. Skopalzk 0/2/05 3Z
FF:FAVBPa120Bakalářský projekt P. Skopalk 0/2/05 --
60 kreditů