FF FNFAVpV Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-FAV_ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FAVMPa010Magisterský projekt I P. Skopalzk 0/2/010 P P
FF:FAVMPa050Historická poetika filmu R. Kokešzk 0/2/05 Z P
15 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FAVMPa020Magisterský projekt II P. Skopalzk 0/2/010 P P
FF:FAVMPa060Kulturní dějiny kinematografie P. Skopalzk 2/0/05 Z P
15 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FAVMPa070Filmový průmysl P. Skopalzk 0/2/05 Z P
FF:FAVMPa090Filmová kritika P. Skopalzk 0/2/05 P P
10 kreditů