FF FNFAVpV Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-FAV_ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Součásti SZZ a jejich obsah

Magisterskou státní zkoušku ústní zkouška z teorie a dějin filmu a audiovizuální kultury, při níž každý student dostane tři otázky z níže uvedených tematických okruhů, čtvrtou otázku si student volí podle vlastních studijních a výzkumných preferencí.
Tematické okruhy jsou vymezeny následovně: (a) Estetické dějiny kinematografie a televize, (b) Sociální a kulturní dějiny kinematografie a televize, (c) Průmyslové a technologické dějiny kinematografie a televize, (d) Teorie a metodologie filmu a audiovizuální kultury.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Klubisté sobě. Funkcionáři Filmového klubu v Uherském Brodě v letech 1976-1989
http://is.muni.cz/th/398738/ff_m/
První z vypravěčů: narativní poetika Jana S. Kolára v letech 1917-1922
http://is.muni.cz/th/400598/ff_m/
Případ Exner. Prohry českého kriminálního filmu v letech 1970-1982
http://is.muni.cz/th/274389/ff_m/
Kostlivec z cukrátek. Seriál První republika mezi různými koncepcemi kvality
http://is.muni.cz/th/251576/ff_m/
Elektafilm – největší výrobní koncern československého filmu v meziválečném období
https://is.muni.cz/th/261655/ff_m

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVMPa010Magisterský projekt I P. Skopalzk 0/2/010 1P
FF:FAVMPa020Magisterský projekt II P. Skopalzk 0/2/010 2P
FF:FAVMPa050Historická poetika filmu P. Skopalzk 0/2/05 1Z
FF:FAVMPa060Kulturní dějiny kinematografie P. Skopalzk 2/0/05 2Z
FF:FAVMPa070Filmový průmysl P. Skopalzk 2/0/05 3Z
FF:FAVMPa090Filmová kritika P. Skopalzk 0/2/05 3P
40 kreditů