FF FBCSpV Čínská studia
Název anglicky: Chinese Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-CS_ Čínská studia

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KSCA001Úvod do čínských studií D. Vávrazk 2/0/04 Z P
FF:KSCA002Čínské písmo Z. Pospěchováz 1/1/02 P P
FF:KSCA004Gramatika čínštiny I Z. Pospěchováz 1/1/02 Z P
FF:KSCA006Čínština I W. Luk 0/6/06 - P
FF:KSCA203Fonetika čínštiny Z. Pospěchovák 1/1/02 P P
16 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KSCA005Gramatika čínštiny II Z. Pospěchovázk 1/1/04 Z P
FF:KSCA007Čínština II Z. Pospěchovák 0/6/06 - P
FF:KSCA028Dějiny moderní Číny (od počátku 19. století) D. Vávrak 2/0/04 P P
14 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KSCA008Čínština III W. Luk 0/6/06 - P
6 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KSCA009Čínština IV Z. Pospěchováz 0/6/0 Posluchači vedlejšího studijního plánu 4 cvičení.4 - P
4 kredity

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KSCA010Čínština V W. Luz 0/6/0 Posluchači vedlejšího studijního plánu 4 cvičení.4 - P
4 kredity

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KSCA011Čínština VI Z. Pospěchováz 0/6/0 Posluchači vedlejšího studijního plánu 4 cvičení.4 - P
4 kredity

Libovolný. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KSCA022Dějiny čínského myšlení D. Vávrak 1/1/04 - -
FF:KSCA023Dějiny čínské literatury L. Olivovák 1/1/04 - -
FF:KSCB003Náboženství Číny a Taiwanu D. Vávrak 1/1/04 - -
FF:KSCB004Dějiny a kultura Taiwanu D. Vávrak 2/0/04 - -
FF:KSCB059Vybrané kapitoly z moderních čínských dějin I D. Hilbertovák 1/1/04 - -
FF:KSCB064Čínské malířství ve 20. století L. Olivovák 1/1/04 - -
FF:KSCB065Sociální problémy v soudobé Číně D. Hilbertovák 2/0/04 - -
FF:KSCB070Popular Culture and Taiwanese Identity D. Vávrak 1/1/04 - -
FF:KSCB074Dějiny a politika v ČLR v současnosti D. Hilbertovák 0/2/04 - -
36 kreditů