FF FBAJpV Anglický jazyk a literatura
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-AJ_ Anglický jazyk a literatura

Součásti SZZ a jejich obsah

Písemná zkouška formou testu, který se skládá ze 3 částí:
1. základy anglofonních literatur
2. základy britsko-amerických kulturních reálií
3. lingvistika (fonetika a fonologie, gramatika, základy jazykovědy, základy překladu)
Test probíhá formou tzv. multiple choice (výběr jedné správné opovědi z několika možností). Jednotlivé oblasti testují znalosti ze všech povinných kurzů nabízených ve vedlejší formě programu Anglický jazyk a literatura.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

The Evolution of the Skinhead Subculture and its Depiction in Two Selected Movies
Comparative Analysis - Characters in J. D. Salinger's Novels and Short Stories
Vladimir Nabokov's Lolita - the Role of the Narrator, his Influence on the Story, the Devices he uses to Create a Narration favorable to his Character
English Renaissance Drama: Playwrights and Collaborative Authorship
English Spoken by Non-native Speakers and the Influence of the Speakers' Mother Tongues
Internal Lexical and Collocability

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL01001Anglický jazyk I S. Kalováz 0/2/03 1Z
FF:AJL01002Anglický jazyk II S. Kalovázk 0/2/03 2Z
FF:AJL02003Anglická mluvnice I J. Pelclováz 1/1/03 1Z
FF:AJL02004Anglická mluvnice I (seminář) J. Pelclováz 0/1/02 1Z
FF:AJL02001Úvod do lingvistiky J. Chovaneczk 2/0/06 1Z
FF:AJL02002Úvod do fonetiky a fonologie M. Ježekzk 2/0/06 2Z
FF:AJL02005Anglická mluvnice II (přednáška) J. Pelclováz 0/1/01 2Z
FF:AJL02006Anglická mluvnice II (seminář) J. Pelclováz 0/1/02 2Z
FF:AJL04000Úvod do literatury I M. Horákovázk 1/1/06 5Z
FF:AJL04001Úvod do literatury I (seminář) M. Horákovázk 0/2/05 5Z
FF:AJL04002Úvod do literatury II (přednáška) M. Horákováz 1/0/01 6Z
FF:AJL04003Úvod do literatury II (seminář) M. Horákovázk 0/2/05 6Z
FF:AJL06001Úvod do studia kultury Velké Britanie I M. Kaylorzk 0/2/03 3Z
FF:AJL06002Úvod do studia kultury Velké Britanie II S. Hardyzk 0/2/03 4Z
FF:AJL07001Úvod do studia kultury USA I T. Pospíšilzk 0/2/03 3Z
FF:AJL07002Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury T. Pospíšilzk 0/2/03 4Z
FF:AJL11010Zkouška z anglického jazyka L. Nepivodovázk 0/0/0- 3P
FF:AJL11020Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev L. Nepivodovázk 0/0/0- 4P
FF:AJL11501Mluvená angličtina S. Kalovázk 0/2/06 4P
FF:AJL19000Úvod do překladu J. Rambousekzk 0/2/06 6P
67 kreditů