FF FBAJpV Anglický jazyk a literatura
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-AJ_ Anglický jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:AJL01001Anglický jazyk I S. Kalováz 0/2/03 Z P
FF:AJL02001Úvod do lingvistiky J. Chovaneczk 2/0/06 Z P
FF:AJL02003Anglická mluvnice I J. Pelclováz 1/1/03 Z P
FF:AJL02004Anglická mluvnice I (seminář) J. Pelclováz 0/1/02 Z P
14 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:AJL01002Anglický jazyk II S. Kalovázk 0/2/03 Z P
FF:AJL02002Úvod do fonetiky a fonologie M. Ježekzk 2/0/06 Z P
FF:AJL02005Anglická mluvnice II (přednáška) J. Pelclováz 0/1/01 Z P
FF:AJL02006Anglická mluvnice II (seminář) J. Pelclováz 0/1/02 Z P
12 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:AJL06001Úvod do studia kultury Velké Britanie I M. Kaylorzk 0/2/03 Z P
FF:AJL07001Úvod do studia kultury USA I T. Pospíšilzk 0/2/03 Z P
FF:AJL11010Zkouška z anglického jazyka L. Nepivodovázk 0/0/0- P P
6 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:AJL06002Úvod do studia kultury Velké Britanie II S. Hardyzk 0/2/03 Z P
FF:AJL07002Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury T. Pospíšilzk 0/2/03 Z P
FF:AJL11020Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev L. Nepivodovázk 0/0/0- P P
FF:AJL11501Mluvená angličtina S. Kalovázk 0/2/06 P P
12 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:AJL04000Úvod do literatury I M. Horákovázk 1/1/06 Z P
FF:AJL04001Úvod do literatury I (seminář) M. Horákovázk 0/2/05 Z P
11 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:AJL04002Úvod do literatury II (přednáška) M. Horákováz 1/0/01 Z P
FF:AJL04003Úvod do literatury II (seminář) M. Horákovázk 0/2/05 Z P
FF:AJL19000Úvod do překladu J. Rambousekzk 0/2/06 P P
12 kreditů