FF FNSAKSpSAF Anglofonní a frankofonní areály
Název anglicky: Anglophone and Francophone Area Studies
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-SAKS_ Severoamerická kulturní studia

Součásti SZZ a jejich obsah

1. Obhajoba diplomové práce (psaná v angličtině nebo francouzštině).
2. Ústní zkouška se dělí dle zaměření na anglofonní a frankofonní oblast. Zkoušky probíhají v příslušných jazycích.
Zkouška se zaměřuje na teoretické vědomosti a znalosti z těchto oblastí: kulturní aspekty konstrukce identity; vícejazyčnost, jazyky a jazykové změny v Severní America; kolonialismus, regionalismus; současná společnost ve sledovaných areálech; literatura a kultura Kanady, USA, Mexika a Karibiku.
Zkoušející ověřují znalost vybrané studijní literatury, schopnost studentů teoreticky analyzovat mezikulturní jevy a náležitě je situovat v historickém i současném společenském kontextu.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Anti-multiculturalism in Quebec - Backlash on the Allophones
Evaluative language in journalistic discourse
Native Soul, Anglo-American Standards
The Slave Narrative and its Crucial Features
Inuit Pattern of Childrearing
The Popular Image of the American West Disrupted by Pioneer Women’s Writing
The Integration of Western Values by African Americans as Portrayed in Selected Works of Toni Morrison and Gloria Naylor

Les anglicismes et la politique au Québec (l'imaginaire linguistique des citoyens en confrontation avec le médias)
Les revendications des Premières Nations : réalité et littérature
Rap québécois
La comparaison du joual et de l’acadien dans les oeuvres Les Belles soeurs de Michel Tremblay et La Sagouine d’Antonine Maillet
Wajdi Mouawad: Incendies. Oeuvre littéraire et son adaptation cinématographique

Doporučený průchod studijním plánem

Společná část (80 kr.)

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Ke zdárnému ukončení předmětu "Magisterská diplomová práce" je zapotřebí si zapsat předměty "Seminář k magisterské diplomové práci I" a "Seminář k magisterské diplomové práci II".

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS091Seminář k magisterské diplomové práci I T. Pospíšilz 0/0/010 3P
FF:SAKS092Seminář k magisterské diplomové práci II T. Pospíšilz 0/0/010 4P
FF:SAKS093Magisterská diplomová práce T. Pospíšilz 0/0/0- --
20 kreditů

Povinné předměty

Pro zdárné absolvování programu je student povinen absolvovat tyto povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS001Identita a alterita v literatuře a kultuře - teorie, metodologie, analýza T. Pospíšilzk 0/2/08 1Z
FF:SAKS002Vícejazyčnost, jazyková změna a jazyková politika J. Chovaneczk 0/2/08 1Z
FF:SAKS003Kulturní perspektivy kolonizace severní Ameriky P. Kyloušekzk 0/2/08 2Z
FF:SAKS004Regionální anglofonní kultury severoamerického areálu T. Pospíšilzk 0/2/08 2Z
FF:SAKS005Současná společnost a kultura hispanofonních zemí Latinské Ameriky J. Bellón Aguilerazk 1/1/08 3Z
FF:SAKS006Frankofonní kultury Severní Ameriky P. Kyloušekzk 1/1/08 3Z
FF:SAKS080Praxe T. Pospíšilz 0/0/0 praxe o celkové délce 300 hodin.12 4P
60 kreditů

Specializační část (min. 40kr.)

Specializační předměty - anglofonní a frankofonní areály

Student musí ve vybrané specializaci absolvovat 7 kurzů (minimálně 40 kreditů) a to způsobem 3-4 (3 AJ - 4 FJ) nebo 4-3 (4 AJ - 3 FJ)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SAKS011Severoamerické mezikulturní narativy M. Horákovázk 0/2/06 1P
FF:SAKS012Překlad severoamerických literatur do češtiny v historicko-kulturní perspektivě J. Rambousekzk 0/2/06 2P
FF:SAKS013Film v USA: Instituce, žánry, autoři, kritika T. Pospíšilzk 0/2/06 3P
FF:SAKS014Současné otázky americké lingvistiky J. Chovaneczk 0/2/06 4P
FF:SAKS015Vybrané kapitoly z anglofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky T. Pospíšilzk 0/2/05 4P
FF:SAKS021Obraz USA a Ameriky v quebecké literatuře P. Vurmzk 2/0/06 1P
FF:SAKS022Quebecké divadlo P. Kyloušekzk 2/0/06 2P
FF:SAKS023České překlady z quebecké a karibské literatury P. Kyloušekzk 2/0/06 3P
FF:SAKS024Francouzština v Severní Americe Ch. Cusimanozk 1/0/06 4P
FF:SAKS025Vybrané kapitoly z frankofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky P. Kyloušekzk 0/2/05 4P
58 kreditů