FF FNSAKSpSAF Anglofonní a frankofonní areály
Název anglicky: Anglophone and Francophone Area Studies
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-SAKS_ Severoamerická kulturní studia

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:SAKS001Identita a alterita v literatuře a kultuře - teorie, metodologie, analýza T. Pospíšilzk 0/2/08 Z P
FF:SAKS002Vícejazyčnost, jazyková změna a jazyková politika J. Chovaneczk 0/2/08 Z P
FF:SAKS011Severoamerické mezikulturní narativy M. Horákovázk 0/2/06 P PV
FF:SAKS021Obraz USA a Ameriky v quebecké literatuře P. Vurmzk 2/0/06 P PV
28 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:SAKS003Kulturní perspektivy kolonizace severní Ameriky P. Kyloušekzk 0/2/08 Z P
FF:SAKS004Regionální anglofonní kultury severoamerického areálu T. Pospíšilzk 0/2/08 Z P
FF:SAKS012Překlad severoamerických literatur do češtiny v historicko-kulturní perspektivě J. Rambousekzk 0/2/06 P PV
FF:SAKS022Quebecké divadlo P. Kyloušekzk 2/0/06 P PV
28 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:SAKS005Současná společnost a kultura hispanofonních zemí Latinské Ameriky J. Bellón Aguilerazk 1/1/08 Z P
FF:SAKS006Frankofonní kultury Severní Ameriky P. Kyloušekzk 1/1/08 Z P
FF:SAKS013Film v USA: Instituce, žánry, autoři, kritika T. Pospíšilzk 0/2/06 P PV
FF:SAKS023České překlady z quebecké a karibské literatury P. Kyloušekzk 2/0/06 P PV
FF:SAKS091Seminář k magisterské diplomové práci I T. Pospíšilz 0/0/010 P P
38 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:SAKS014Současné otázky americké lingvistiky J. Chovaneczk 0/2/06 P PV
FF:SAKS015Vybrané kapitoly z anglofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky T. Pospíšilzk 0/2/05 P PV
FF:SAKS024Francouzština v Severní Americe Ch. Cusimanozk 1/0/06 P PV
FF:SAKS025Vybrané kapitoly z frankofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky P. Kyloušekzk 0/2/05 P PV
FF:SAKS080Praxe T. Pospíšilz 0/0/0 praxe o celkové délce 300 hodin.12 P P
FF:SAKS092Seminář k magisterské diplomové práci II T. Pospíšilz 0/0/010 P P
44 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:SAKS093Magisterská diplomová práce T. Pospíšilz 0/0/0- - P
0 kreditů