FF FNAJApJ English Language and Literature
Název anglicky: English Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-AJA_ English Language and Literature

Povinné předměty (60-80 kr.)

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL29800Seminář k magisterské diplomové práci I J. Smithz 0/0/06 3P
FF:AJL29801Seminář k magisterské diplomové práci II J. Smithz 0/0/020 4P
FF:AJL29850Magisterská diplomová práce J. Chovanecz 0/0/0- 4P
26 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL20001Teorie literatury a kultury I M. Kaylorzk 0/2/08 1Z
FF:AJL20002Teorie literatury a kultury II T. Pospíšilzk 0/2/08 2Z
FF:AJL20003Historický vývoj angličtiny J. Chamonikolasovázk 0/2/08 2Z
FF:AJL20004Moderní lingvistika J. Chovaneczk 0/2/08 1Z
FF:AJL20006Česká literatura v angličtině B. Fořtzk 0/2/08 3Z
FF:AJL21110Zkouška z anglického jazyka K. Tomkovázk 0/0/0- --
FF:AJL21120Ústní zkouška z anglického jazyka K. Tomkovázk 0/0/0- --
40 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL22065Sémantika: anglická slovesa N. Kudrnáčovázk 0/2/06 1-
FF:AJL22066Výslovnostní podoby angličtiny K. Tomkovázk 0/2/06 2-
FF:AJL22068Sémantika: větná semantika N. Kudrnáčovázk 0/2/06 3-
FF:AJL22082Pragmatika J. Chamonikolasovázk 0/2/06 4-
FF:AJL22083Stylistika: Jazyk v médiích J. Chovaneczk 0/2/06 1-
FF:AJL22087Forenzní lingvistika: anglický jazyk v právním kontextu J. Chovaneczk 0/2/06 2-
FF:AJL22089Sociolingvistické dovednosti: Akademická mluva J. Chamonikolasovázk 0/2/06 3-
FF:AJL22091Sociolingvistika: Dimenze interkulturní komunikace J. Chovaneczk 0/2/06 4-
FF:AJL22093Výslovnostní podoby americké angličtiny K. Tomkovázk 0/2/06 1-
FF:AJL22098Analýza jazyka mluvených médií J. Chovaneczk 0/2/06 2-
FF:AJL24054Současné britské spisovatelky M. Frankovázk 0/2/06 3-
FF:AJL24055Iris Murdoch: spisovatelka a filozofka M. Frankovázk 0/2/06 4-
FF:AJL24090Teorie Biografie M. Kaylorzk 0/2/06 1-
FF:AJL24101Dramatik Tom Stoppard T. Kačerzk 0/2/06 2-
FF:AJL25056Dramatik Arthur Miller T. Kačerzk 0/2/06 3-
FF:AJL26071John Milton's 'Paradise Lost' and the British Civil War S. Hardyzk 0/2/06 4-
FF:AJL27051Současné indiánské komunity J. Chamonikolasovázk 0/2/06 1-
FF:AJL27053Občanská a lidská práva: srovnávací pohled J. Smithzk 0/2/06 2-
FF:AJL27075Philip K. Dick on Screen F. Krajníkzk 0/2/06 3-
FF:AJL28042Film v Kanadě: Instituce, žánry, autoři, kritika T. Pospíšilzk 0/2/06 4-
FF:SAKS001Identita a alterita v literatuře a kultuře - teorie, metodologie, analýza T. Pospíšilzk 0/2/08 4-
FF:SAKS003Kulturní perspektivy kolonizace severní Ameriky P. Kyloušekzk 0/2/08 1-
FF:SAKS004Regionální anglofonní kultury severoamerického areálu T. Pospíšilzk 0/2/08 2-
144 kreditů