FF FNARpV Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-AR_ Archivnictví

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:AR2A200Dějiny archivnictví I Z. Svitákk 2/0/03 P P
FF:AR2A206Seminář z diplomatiky novověku Z. Svitákz 0/2/03 Z P
FF:AR2A207Historická němčina I D. Havelz 2/0/03 - P
FF:CJBB138Stará čeština M. Boháčovázk 2/0/04 - P
13 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:AR2A201Dějiny archivnictví II Z. Svitákzk 2/0/04 P P
FF:AR2A202Regestová technika v archivní praxi Z. Svitákz 0/2/04 P P
FF:AR2A208Historická němčina II D. Havelzk 2/0/04 - P
12 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:AR2A203Předarchivní péče a spisová služba Z. Svitákzk 1/1/04 P P
FF:AR2A204Digitální archivnictví Z. Svitákz 1/1/04 P P
8 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:AR2A205Archivní management a marketing Z. Svitákk 2/0/03 P P
FF:AR2A209Autografy 18.-20. století D. Havelz 2/0/04 Z P
7 kreditů