FF FNPVpV Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-PV_ Pomocné vědy historické

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní zkouška magisterská ve vedlejším studijním programu Pomocné vědy historické má dvě části:
SZZ 1: písemná zkouška z paleografie a ediční techniky;
SZZ 2: ústní zkouška z paleografie a diplomatiky.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB138Stará čeština M. Boháčovázk 2/0/04 1-
FF:PV2A300Edice středověkého diplomatického materiálu I D. Havelz 1/1/03 1Z
FF:PV2A301Edice středověkého diplomatického materiálu II D. Havelz 1/1/03 2Z
FF:PV2A302Edice novověkého diplomatického materiálu Z. Svitákz 0/2/03 4Z
FF:PV2A303Seminář z ediční práce D. Havelz 0/2/04 2P
FF:PV2A304Seminář ze středověké diplomatiky a sfragistiky D. Havelz 0/2/03 2Z
FF:PV2A305Seminář z diplomatiky novověku Z. Svitákz 0/2/03 3Z
FF:PV2A308Regestová ediční technika P. Elbelz 0/2/03 3P
FF:PV2A311Středověká latina I D. Havelz 1/1/03 1-
FF:PV2A312Středověká latina II D. Havelzk 1/1/04 2-
FF:PV2A313Středověká němčina a základy vývoje jazyka V. Bromz 2/0/03 1-
FF:PV2A314Raně novověká a novověká němčina V. Bromzk 1/1/04 2-
40 kreditů