FF FNPVpV Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-PV_ Pomocné vědy historické

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CJBB138Stará čeština M. Boháčovázk 2/0/04 - P
FF:PV2A300Edice středověkého diplomatického materiálu I D. Havelz 1/1/03 Z P
FF:PV2A311Středověká latina I D. Havelz 1/1/03 - P
FF:PV2A313Středověká němčina a základy vývoje jazyka V. Bromz 2/0/03 - P
13 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PV2A301Edice středověkého diplomatického materiálu II D. Havelz 1/1/03 Z P
FF:PV2A303Seminář z ediční práce D. Havelz 0/2/04 P P
FF:PV2A304Seminář ze středověké diplomatiky a sfragistiky D. Havelz 0/2/03 Z P
FF:PV2A312Středověká latina II D. Havelzk 1/1/04 - P
FF:PV2A314Raně novověká a novověká němčina V. Bromzk 1/1/04 - P
18 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PV2A305Seminář z diplomatiky novověku Z. Svitákz 0/2/03 Z P
FF:PV2A308Regestová ediční technika P. Elbelz 0/2/03 P P
6 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PV2A302Edice novověkého diplomatického materiálu Z. Svitákz 0/2/03 Z P
3 kredity