FF FNANDRpV Andragogika
Název anglicky: Andragogy
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-ANDR_ Andragogika

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PAM001Andragogika I M. Rabušicovázk 2/0/06 Z P
FF:PAM003Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 2/0/06 Z P
FF:PAM004Kvantitativní výzkum P. Hlaďozk 1/1/06 P PV
18 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PAM002Andragogika II M. Rabušicovázk 1/1/06 Z P
FF:PAM005Kvalitativní výzkum K. Šeďovázk 1/1/06 P PV
FF:PAM010Didaktika vzdělávání dospělých M. Rabušicovázk 1/1/06 Z P
FF:PAM149Pedagogická evaluace M. Polz 1/1/04 P PV
22 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PAM007Řízení vzdělávacích institucí M. Polzk 1/1/06 P PV
FF:PAM008Kariérové poradenství ve vzdělávání dospělých B. Lazarovázk 1/1/06 P PV
FF:PAM105Inovace v českém vzdělávání P. Novotnýz 0/2/04 P PV
FF:PAM117Osobnostně sociální výchova P. Novotnýz 10/16/04 P PV
FF:PAM135Lektorské minimum P. Novotnýz 1/1/03 P PV
FF:PAM147Age management P. Hlaďoz 0/16/04 P PV
27 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PAM010Didaktika vzdělávání dospělých M. Rabušicovázk 1/1/06 P PV
FF:PAM125E-learning J. Zounekz 0/2/06 P PV
FF:PAM146Profesní seniorita P. Hlaďoz 0/16/04 P PV
FF:PAM200Státní závěrečná zkouška magisterská P. NovotnýSZk 0/0/0 individuálně.- - P
16 kreditů