FF FNPGpH Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-PG_ Pedagogika

  1. získání nejméně 60 kreditů za povinné předměty ;
  2. 20 kreditů za dva úspěšně absolvované diplomové semináře;
  3. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGM001Srovnávací pedagogika M. Rabušicovázk 1/1/06 Z P
FF:PGM004Řízení vzdělávacích institucí M. Polz 1/1/04 Z P
FF:PGM007Kvalitativní výzkum K. Šeďovázk 1/1/06 Z P
16 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGM005Pedagogická evaluace M. Polzk 1/1/06 Z P
FF:PGM006Kvantitativní výzkum M. Sedláčekzk 1/1/06 P P
12 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGM002Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 1/1/06 Z P
FF:PGM003Filozofie výchovy a vzdělání M. Polzk 1/1/06 P P
12 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGM008Seminář k magisterské diplomové práci I J. Zounekz 0/2/010 P P
FF:PGM009Seminář k magisterské diplomové práci II J. Zounekz 0/210 P P
FF:PGM201Státní závěrečná zkouška magisterská J. ZounekSZk 0/0- P P
FF:PGM202Magisterská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0 individuálně.- P P
20 kreditů

Libovolný. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGM101Inovace v české škole P. Novotnýz 1/1/04 - P
FF:PGM102E-learning J. Zounekz 0/2/06 - P
FF:PGM104Andragogika P. Novotnýz 1/1/04 - P
FF:PGM106Analýza kvalitativních dat K. Šeďováz 0/2/06 - P
20 kreditů