FF FBJApH Japanistika
Název anglicky: Japanese Studies
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-JA_ Japanistika

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:JPN111Japonský jazyk I - výklad systému J. Matelazk 2/0/03 P P
FF:JPN112Japonský jazyk I - praktické cvičení J. Matelazk 0/4/04 - P
FF:JPN113Japonské písmo I Z. Kubovčákovázk 2/0/03 - P
FF:JPN114Úvod do japanistiky I. Rumánekzk 2/0/04 Z P
FF:JPNB11Japonská kultura J. Matelazk 2/0/04 P PV
FF:JPNB12History and Politics of Modern East Asia J. Matelazk 2/0/05 P PV
FF:JPNB35Samostatná četba japonské beletrie v překladech I. Rumánekk 0/0/0 konzultace, individuální četba.3 - V
FF:JPNB37Japanese Film and Culture I. Rumánekzk 4/0/05 - V
FF:JPNN10Japonština pro neoborové studenty I J. Matelazk 0/2/04 - V
FF:JPNN11Japonské písmo pro neoborové studenty I J. Matelaz 0/2/04 - V
39 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:JPN121Japonský jazyk II - výklad systému J. Matelazk 2/0/03 P P
FF:JPN122Japonský jazyk II - praktické cvičení J. Matelazk 0/4/04 - P
FF:JPN123Japonské písmo II J. Matelazk 0/4/04 - P
FF:JPN124Japonské dějiny I. Rumánekzk 2/04 P P
FF:JPNB25Tradiční japonské divadlo I. Rumánekzk 2/04 P PV
FF:JPNB26Japonský buddhismus Z. Kubovčákovázk 2/0/04 P PV
FF:JPNB43Japonská kultura ve filmu Z. Kubovčákovázk 4/0/04 - V
FF:JPNN20Japonština pro neoborové studenty II J. Matelazk 0/2/04 - V
FF:JPNN21Japonské písmo pro neoborové studenty II J. Matelaz 0/2/04 - V
35 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:JPN211Japonský jazyk III - výklad systému J. Matelazk 2/0/03 P P
FF:JPN212Japonský jazyk III - praktické cvičení J. Matelazk 0/4/04 - P
FF:JPN213Japonské písmo III Z. Kubovčákovázk 2/0/03 - P
FF:JPN214Japonská literatura I. Rumánekzk 2/0/04 P P
FF:JPNB24Japonsko ve 21. století Z. Kubovčákovázk 2/04 P PV
FF:JPNB31Náslech japonštiny J. Matelazk 0/2/03 - V
FF:JPNB36Japonsko v mezinárodních vztazích Z. Kubovčákovázk 2/0/04 - V
FF:JPNB38Kurz zahraničního přednášejícího J. Matelazk 0/0/05 - V
FF:JPNN30Japonština pro neoborové studenty III J. Matelaz 0/2/04 - V
34 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:JPN220Výzkumné metody a psaní vědecké práce J. Matelaz 0/0/0 konzultace s vedoucí/m práce.3 Z P
FF:JPN221Japonský jazyk IV - výklad systému J. Matelazk 2/03 P P
FF:JPN222Japonský jazyk IV - praktické cvičení J. Matelazk 0/44 - P
FF:JPN223Písemný projev v japonštině I I. Rumánekzk 0/23 - P
FF:JPN224Četba japonských textů I I. Rumánekzk 0/23 - P
FF:JPN225Japonská společnost J. Matelazk 2/0/04 P P
FF:JPNB21Firemní a technická japonština J. Matelazk 0/2/03 P PV
FF:JPNB22Konverzační cvičení v japonštině J. Matelazk 0/4/03 P PV
FF:JPNB23Vybrané kapitoly z japonského jazyka J. Matelazk 2/0/04 Z PV
FF:JPNB41Dějiny zábavy v Japonsku J. Matelazk 2/04 - V
FF:JPNB42Contemporary Japan: Selected Topics in Politics, History and Culture Z. Kubovčákovázk 2/0/05 - V
FF:JPNB44Japonsko očima Haruki Murakamiho J. Matelazk 2/0/04 - V
FF:JPNB45Japanese Media Culture J. Matelazk 2/0/05 - V
FF:JPNN40Japonština pro neoborové studenty IV J. Matelaz 0/2/04 - V
52 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:JPN310Textová příprava závěrečných prací I. Rumánekk 0/2/02 P P
FF:JPN311Japonský jazyk V I. Rumánekzk 2/0/03 P P
FF:JPN312Japonská konverzace J. Matelazk 0/4/02 - P
FF:JPN313Úvod do náboženství v Japonsku Z. Kubovčákovák 2/0/04 Z P
FF:JPNB32Písemný projev v japonštině II J. Matelazk 0/2/03 - V
FF:JPNB33Četba japonské beletrie v originále I. Rumánekk 0/2/03 - V
FF:JPNB34Hovorová japonština J. Matelazk 0/2/03 - V
20 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:JPN300Bakalářská diplomová práce Z. Kubovčákováz 0/0/0- P P
FF:JPN320Seminář k bakalářské diplomové práci Z. Kubovčákováz 0/0/0 konzultace s vedoucí/m práce.5 P P
FF:JPN321Četba japonských textů II I. Rumánekzk 0/23 - P
FF:JPN322Teorie japonského jazyka J. Matelazk 2/04 P P
12 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 - -
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II D. Veškrnovázk 0/2/04 - -
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 - -
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 - -
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 - -
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 2/0/04 - -
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 - -
28 kreditů