FF FDCELIpJ Česká literatura
Název anglicky: Czech Literature
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-CELI_ Česká literatura

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CLDS_a09Pramenné studium, výzkum I M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.10 - P
FF:CLDS_a17Doktorandský seminář I M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.5 - P
FF:NARD50Metodologie literární vědy B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 - P
30 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CLDS_a18Doktorandský seminář II M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.5 - P
FF:CLDS_a26Metody, analýzy a interpretace Z. Fišerzk 0/0/0 blok.15 - P
20 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CLDS_a31Problémy literárněvědné bohemistiky M. Soleiman pour Hashemizk 0/0/0 blok.15 - P
15 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CLDS_a04Vystoupení na vědecké konferenci I Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 - P
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 5x2 hodiny.10 - P
15 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CLDS_a13Zahraniční stáž I Z. Fišerz 0/0/0 blok.15 - P
15 kreditů

7. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CLDS_a03Doktorská zkouška M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.10 - P
FF:CLDS_a07Studie v odborném tisku Z. Fišerk 0/0/0 blok.10 - P
20 kreditů

8. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CLDS_a01Doktorská práce M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.30 - P
FF:CLDS_a02Teze doktorské disertace M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.5 - P
35 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 - P
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 - P
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 - P
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium M. Ševečkovázk 0/0/05 - P
FF:CLDS_a05Vystoupení na vědecké konferenci II Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 - V
FF:CLDS_a06Vystoupení na vědecké konferenci III Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 - V
FF:CLDS_a08Recenze v odborném tisku Z. Fišerk 0/0/0 blok.10 - V
FF:CLDS_a12Pramenné studium, výzkum IV M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.10 - V
FF:CLDS_a14Zahraniční stáž II Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 - V
FF:CLDS_a15Zahraniční stáž III Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 - V
FF:CLDS_a16Zahraniční stáž IV Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 - V
FF:CLDS_a25Literatura a kultura ve slovanském areálu M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.15 - PV
FF:CLDS_a27Intermedialita a adaptace P. Bubeníčekzk 0/0/0 blok.15 - PV
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS Z. Fišerzk 0/0/0 blok.10 - PV
FF:CLDS_a30Textová příprava M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.20 - V
FF:CLDS_a32Interdisciplinární přesahy bohemistických studií M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.15 - PV
FF:CLDS_a33Česká středověká literatura H. Bočkovák 0/0/0 blok.15 - PV
FF:CLDS_a34Evropské raně novověké paralely M. Soleiman pour Hashemizk 0/0/0 blok.15 - PV
FF:CLDS_a35Pedagogická činnost I M. Soleiman pour Hashemik 0/0/0 blok.15 - PV
FF:CLDS_a36Pedagogická činnost II M. Soleiman pour Hashemik 0/0/0 blok.15 - PV
FF:CLDS_a37Aktuální problémy vysokoškolské didaktiky české literatury M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.5 - PV
FF:CLDS_a38Ověřování badatelských poznatků v praxi M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.10 - PV
FF:CLDS_a40Cizí jazyk - referát v cizím jazyce Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 - P
FF:CLDS_a41Vystoupení na vědecké konferenci v cizím jazyce Z. Fišerk 0/0/215 - V
FF:LMD_001Textová kritika I P. Kosekk 0/0/015 - PV
FF:LMD_002Textová kritika II P. Mutlovák 0/0/015 - PV
FF:LMD_004Středověká latinská literatura J. Nechutovák 0/0/0 blok.15 - PV
FF:NARD51Fikce a fikčnost B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 - PV
FF:NJDSL4_30Metodologie literární a kulturní historie A. Urválekz 0/0/0 blok.15 - PV
FF:NJDSL4_31Kapitoly ze světové literatury A. Urválekz 0/0/0 blok.15 - PV
FF:NJDS_002Německá středověká literatura S. Stanovskák 0/0/0 blok.15 - PV
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.10 - V
FF:ROMDJKVícejazyčnost a kulturní rozhraní P. Kyloušekzk 0/0/0 blok.15 - PV
365 kreditů