FF FNCJUpH Učitelství českého jazyka a literatury
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-CJU_ Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CJJ14Vademecum českého jazyka Z. Hladkák 2/0/04 Z P
FF:CJL09Česká literatura po r. 1989 pro magisterské studium – přednáška Z. Fišerk 2/0/04 Z P
FF:SUP001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 1/1/04 Z P
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 Z P
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 Z P
FF:UCJJ02Komplexní jazykové rozbory ve školské praxi L. Velebováz 0/2/02 P P
FF:UCJL11Didaktika českého jazyka a literatury I Z. Fišerk 0/2/03 Z P
FF:UCJL12Kapitoly ze světové literatury M. Soleiman pour Hashemik 1/2/04 Z P
29 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CJL10Modely literárněvědné interpretace pro magisterské studium Z. Fišerk 2/0/04 P P
FF:CJUPP01SPedagogická praxe češtiny I - sdružené studium Z. Fišerz 0/0/0 blokově.3 P P
FF:CJURS01SReflektivní seminář praxe češtiny I - sdružené studium Z. Fišerz 0/1/01 P P
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 Z P
FF:SUP004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 1/1/04 Z P
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 Z P
FF:UCJJ04Didaktika českého jazyka a literatury II M. Soleiman pour Hashemik 0/2/03 Z P
23 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CJJ16Vývoj spisovné češtiny P. Kosekk 2/0/04 P P
FF:CJUPP02SPedagogická praxe češtiny II - sdružené studium Z. Fišerz 0/0/0 blokově.3 P P
FF:CJURS02SReflektivní seminář praxe češtiny II - sdružené studium Z. Fišerz 0/0/0 blokově.1 P P
FF:UCJXJ01Seminář k magisterské diplomové práci I - jazykovědné Z. Hladkáz 0/0/08 P P
FF:UCJXL01Seminář k magisterské diplomové práci I - literárněvědné, učitelské studium Z. Fišerz 0/0/08 P P
24 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CJUPP03SPedagogická praxe češtiny III - sdružené studium Z. Fišerz 0/0/0 blokově.3 P P
FF:CJURS03SReflektivní seminář praxe češtiny III - sdružené studium Z. Fišerz 0/0/0 blokově.1 P P
FF:UCJXJ02Seminář k magisterské diplomové práci II - jazykovědné Z. Hladkáz 0/0/08 P P
FF:UCJXJ03Magisterská diplomová práce - jazykovědná Z. Hladkáz 0/0/0- P P
FF:UCJXL02Seminář k magisterské diplomové práci II - literárněvědné, učitelské studium Z. Fišerz 0/0/08 P P
FF:UCJXL03Magisterská diplomová práce - literárněvědná, učitelské studium Z. Fišerz 0/0/0- P P
20 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CJBB133Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář P. Kosekz 0/2/04 - V
FF:CJBB179Syntax češtiny - překlenovací seminář P. Karlíkzk 0/2/04 - V
FF:UCJL06Teorie literatury pro bakalářské studium - překlenovací přednáška J. Tlustýzk 2/0/04 - V
FF:UCJL07Starší česká literatura pro bakalářské studium - překlenovací seminář H. Bočkovázk 0/2/04 - V
16 kreditů