FF FNLMKpH Literatura a mezikulturní komunikace
Název anglicky: Literature and Intercultural Communication
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-LMK_ Literatura a mezikulturní komunikace

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:LMKA_a01Moderní literatura v evropském kulturním a mediálním kontextu I M. Kotásekzk 2/0/0 0.5 - P
FF:LMKA_a04Teorie kultury M. Kotásekzk 2/0/0 0.5 - P
FF:LMKA_a05Teorie překladu Z. Fišerzk 2/0/05 - P
FF:LMKA_a10Literární dílo: pozorování, analýza, interpretace, kontextualizace P. Bubeníčekk 0/2/0 0.5 - P
FF:LMKB_a401Adaptace, remediace, transmediace: literatura ve filmu P. Bubeníčekk 0/2/0 0.4 - PV
FF:LMKB_a418Dívat se a vidět: tradice výtvarného umění Z. Fišerk 0/2/0 0.4 - PV
28 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:LMKA_a02Moderní literatura v evropském kulturním a mediálním kontextu II M. Kotásekzk 2/0/0 0.5 - P
FF:LMKA_a06Texty a metody I Z. Foniokovák 0/2/0 0.5 - P
FF:LMKA_a12Intermediální a adaptační studia P. Bubeníčekzk 0/2/0 0.5 - P
FF:LMKB_a101Pravopis a stylistika Z. Fišerk 0/2/0 0.4 - PV
FF:LMKB_a102Akademické psaní Z. Fišerk 0/2/04 - PV
FF:LMKB_a103Tvůrčí psaní Z. Fišerk 0/2/04 - PV
FF:LMKB_a214Autobiografie a autofikce Z. Foniokovák 0/2/04 - PV
31 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:LMKA_a11Texty a metody II Z. Foniokovák 0/2/0 0.5 - P
FF:LMKB_a204Současná anglicky psaná próza v kulturním kontextu Z. Foniokovák 0/2/0 0.4 - PV
FF:LMKB_a213Moderní a postmoderní román Z. Foniokovák 2/0/0 0.4 - PV
FF:LMKB_a301Specifika literárního překladu z němčiny Z. Fišerk 0/2/04 - PV
FF:LMKB_a303Specifika literárního překladu z angličtiny Z. Foniokovák 0/2/0 celodenně.4 - PV
FF:LMKB_a307Specifika literárního překladu z francouzštiny Z. Fišerk 0/2/0 0.4 - PV
FF:LMKB_a403Teorie a dějiny výtvarné kultury 20. st. Z. Fišerk 0/2/0 0.4 - PV
FF:LMKB_a406Ekfráze jako intermediální žánr a postup Z. Fišerk 0/2/0 0.4 - PV
FF:LMKB_a415Literatura a kultovní/"kvalitní" televize P. Bubeníčekk 2/0/04 - PV
FF:LMKB_a421Sdílené příběhy. Poetika transmediálních vyprávění Z. Fišerk 0/2/0 0.4 - PV
FF:LMKB_a501Workshopy ediční praxe Z. Fišerz 0/2/0 0.4 - PV
FF:LMKB_a503Workshopy překladatelské praxe Z. Foniokovák 0/2/0 0.4 - PV
FF:LMKX01Seminář k magisterské diplomové práci I Z. Fišerz 0/2/0 0.10 P P
59 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:LMKX02Seminář k magisterské diplomové práci II Z. Fišerz 0/2/0 0.10 P P
FF:LMKX03Magisterská diplomová práce Z. Fišerz 0/0/0 0.- P P
10 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:LMKA_a07Redakční práce L. Novákovázk 0/2/0 0.5 - PV
FF:LMKA_a09Strategie tvůrčího překládání Z. Fišerzk 2/0/0 0.5 - PV
10 kreditů