FF FNINMEpJ Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-INME_ Teorie interaktivních médií

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška magisterská z oboru Teorie interaktivních médií se skládá z oborové zkoušky a z obhajoby bakalářské diplomové práce.


Cílem oborové zkoušky je prověřit, zda student:


- Má dostatečně hluboké znalosti milníků historie umění nových médií a je schopen o nich pohovořit v širším kontextu vztahu umění a techniky.


- Ovládá základní terminologii a nejdůležitější diskurzivní rámce uměnověd a teorie nových médií. Je schopen vysvětlit estetiku a poetiku umění nových médií.


- Orientuje se v současném dění v oblasti umění nových médií v českém i světovém kontextu.


Při obhajobě magisterské diplomové práce je ověřováno:


- Zda je posluchač schopen poučeně formulovat badatelskou otázku či hypotézu a systematicky aplikovat adekvátní výzkumnou metodu.


- Umění ústní prezentace hlavního přínosu diplomové práci, včetně schopnosti obhájit vlastní stanoviska v rozpravě nad posudky vedoucího a oponenta.Pravidla psaní diplomových prací platná pro všechny obory zajišťované Ústavem hudební vědy: http://music.phil.muni.cz/media/3005217/pravidla.pdf

Další studijní povinnosti

Očekává se hluboký zájem o obor. Udržování přehledu o dění v oblasti umění nových médií. Návštěvy výstav, festivalů, workshopů, sledování aktuální publikační produkce.
Účast na oborových akcích typu: konference, workshopy, ad hoc přednášky zahraničních hostů.
Vítána je vlastní umělecká, organizační, kurátorská angažovanost na rozvoji oboru umění nových médií.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Simona Kubiczková: K otázce kódu jako umění. Od typewriter art po ASCII art a softwarové umění. 2017. Dostupné: https://is.muni.cz/th/419102/ff_m/


Monika Szűcsová: Softwarové umění: genealogie, historie, jazyk. 2016.
Dostupné: https://is.muni.cz/th/384256/ff_m?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DMonika%20Sz%C5%B1csov%C3%A1%26start%3D1Ekaterina Gorshkova: Ruská novomediální scéna. 2017.
Dostupné: https://is.muni.cz/th/384086/ff_m/


Alžběta Slámová: Umělá inteligence v nových médiích: estetická autonomie od robotické malby po neuronovou síť. 2017.
Dostupné: https://is.muni.cz/th/399003/ff_m?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DAl%C5%BEb%C4%9Bta%20Sl%C3%A1mov%C3%A1%26start%3D1


Doporučený průchod studijním plánem

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_M_007Seminář k magisterské diplomové práci I J. Horákováz 0/2/010 3P
FF:TIM_M_008Seminář k magisterské diplomové práci II J. Horákováz 0/2/010 4P
FF:TIM_M_009Magisterská diplomová práce J. Horákováz 0/2/05 4P
25 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_M_001Od elektronické hudby k live coding performance I J. Csereszk 1/1/06 1Z
FF:TIM_M_002Od elektronické hudby k live coding performance II J. Csereszk 1/1/06 2Z
FF:TIM_M_003New Media Art Obsessions I J. Horákovázk 1/1/06 3Z
FF:TIM_M_004New Media Art Obsessions II J. Horákovázk 1/1/06 4Z
FF:TIM_M_005Sociální teorie nových médií J. Macekzk 1/1/06 2Z
FF:TIM_M_006Metody a techniky výzkumu pro magistry A. Mackovázk 1/1/06 1-
FF:UEV_24Vybrané problémy estetiky I. L. Spurnýk 2/0/03 1Z
FF:UEV_25Vybrané problémy estetiky II. L. Spurnýzk 2/0/04 2Z
43 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1 Kreativní computing

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_M_011Základy multimediálních technologií T. Hrůzaz 1/1/03 --
FF:TIM_M_012Softwarové prototypování audiovizuálního díla T. Hrůzazk 1/1/04 --
FF:TIM_M_013Záznam–partitura–instrukce V. Pantůčekz 1/1/03 --
FF:TIM_M_014Computer Music P. Haasz 0/2/03 --
FF:TIM_M_015Computer music–praxe P. Haasz 0/2/03 --
FF:TIM_M_016Software Art J. Horákovázk 1/1/04 --
20 kreditů

Blok 2 Kurátorství a digitální média

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_M_017Kurátorství: příběh profese M. Kupkováz 1/1/03 1-
FF:TIM_M_018Kurátorství: společenské souvislosti a praktické aspekty M. Kupkováz 1/1/03 2-
FF:TIM_M_019Nová média v galerii M. Kupkováz 1/1/03 --
9 kreditů

Blok 3 Writing Machines

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_BM_001JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/06 --
FF:TIM_BM_002JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/06 --
FF:TIM_M_010Názorová publicistika L. Waschková Císařováz 1/1/04 --
16 kreditů

Blok 4 Post-media

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_M_021Novodobé interpretační přístupy k uměleckému dílu I J. Csereszk 1/1/04 --
FF:TIM_M_022Novodobé interpretační přístupy k uměleckému dílu II J. Csereszk 1/1/04 --
FF:TIM_M_023Umění v postmediální době I: Performance a performativita – úvod a analýza T. Rullerz 1/1/03 --
FF:TIM_M_024Umění v postmediální době II: Teorie, estetika a studia performance T. Rullerz 1/1/03 --
14 kreditů

Blok 5 Oborové kurzy v angličtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_BM_005Documents of Presence and Experience I. Process and Structure J. Helia DeFelicez 1/1/05 --
FF:TIM_BM_006Documents of Presence and Experience II. Resistant Strains J. Helia DeFelicez 1/1/05 --
10 kreditů

Blok 6 TIM GENERAL CLASSES

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_BM_003TIM_Mistrovské lekce S. Borodáčovázk 1/1/04 --
FF:TIM_BM_004TIM_Mistrovské lekce S. Borodáčovázk 1/1/04 --
8 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM138TIM_Mistrovské lekce J. Horákováz 1/1/04 --
FF:IM139TIM_Mistrovské lekce J. Horákováz 1/1/04 --
FF:MVK_10Odborná praxe V. Pantůčekz 0/0/0 1 týden (40 hodin).6 --
14 kreditů

Volitelné předměty