FF FBUSpV Sdružená uměnovědná studia
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-US_ Sdružená uměnovědná studia

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá z písemného testu znalostí a ústní zkoušky. Cílem je prokázat orientaci v historii a současnosti sledovaných uměleckých oborů i v jejich vzájemných vazbách, v ideových a sociokulturních kontextech umělecké tvorby, jakož i osvědčit znalost uměnovědné terminologie a základů metodologie. Seznam otázek je strukturován do dvou oddílů: Kapitoly z dějin umění a Metodologické a oborové problémy jednotlivých uměnověd a estetiky. Otázky přímo navazují na tzv. Kapitoly, kurzy k dějinám hudby, výtvarného umění, divadla a filmu a na kurzy estetiky a kulturní historie.

Seznam otázek k bakalářské zkoušce:
http://music.phil.muni.cz/studijni-obory/sdruzena-umenovedna-studia/statni-zaverecna-zkouska-bakalarska

Další studijní povinnosti

Studijní povinnosti v bakalářském studiu jsou popsány v IS MUNI (Průchod studijním plánem, Informace o předmětech v rozvrhu aj.) a na webu Ústavu hudební vědy FF MU.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Výběr z obhájených bakalářských prací:
1) Martin Bojda, Filosofie básnění ve Wagnerově Lohengrinu, 2012
https://is.muni.cz/th/382888/ff_b/
Související publikace:
M. Bojda, Rozvrh fenomenologické interpretace Wagnerova Tannhäusera. Opus musicum, Brno, 2012, roč. 44, č. 4, s. 37-49. ISSN 0862-8505
Idem, Kunst als Revolution. Richard Wagners philosophische Ausgangspunkte mit ständiger Rücksicht auf die romantische Oper Lohengrin. In: Hans-Jürgen Lachmann (Hrsg.): Kulturwissenschaftliche Studien. Leipzig: Passage-Verlag, 2013. s. 44-52. ISBN 978-3-95415-018-2
2) Erika Vojtková, Vliv japonské estetiky na módní ilustraci magazínu La Gazette du Bon Ton, 2012
https://is.muni.cz/th/342464/ff_b/
3) Kateřina Minaříková, Propojování výtvarné a literární složky v díle Petra Síse na příkladu jeho autorské knihy Tibet, 2013
https://is.muni.cz/th/383368/ff_b/
4) Tereza Sejkorová, Výtvarná koncepce vybraných inscenací Divadla U stolu, 2013
https://is.muni.cz/th/215977/ff_b/
5) Štěpánka Wanieková, Výstava Poesie 1932, 2014
http://is.muni.cz/th/384222/ff_b/
6) Michaela Filipová, Ut pictura poesis: k malířskému dílu Edwarda Burne-Jonese, 2016
http://is.muni.cz/th/413502/ff_b/
7) Annamária Cidoríková, Technické pamiatky ako centrá súčasného kultúrného rozvoja a umeleckého rastu, 2017
http://is.muni.cz/th/430932/ff_b/
8) Veronika Špundová, Role hudby a zvuku v multimediálním díle Petra Nikla, 2017
http://is.muni.cz/th/438892/ff_b/


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUS_34aUměnovědný proseminář I. D. Koudelkovák 0/1/04 1P
FF:SUS_42Úvod do uměnovědných studií M. Bekzk 2/0/04 1P
FF:SUS_56Úvod do estetiky a obecné teorie umění J. Csereszk 2/0/04 1P
12 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUS_34bUměnovědný proseminář II. D. Koudelkovák 0/2/04 --
4 kredity

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUS_31Státní závěrečná zkouška bakalářská A. FilipSZk 0/0/0- --
0 kreditů

Ostatní povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUS_04Praxe v kulturních institucích I. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
FF:SUS_08Seminář kritiky a kulturní publicistiky J. Zahrádkak 0/2/04 4P
FF:SUS_43Kapitoly z dějin hudby I. V. Maňaszk 2/0/04 3Z
FF:SUS_44Kapitoly z dějin hudby II. V. Maňaszk 1/2/04 4Z
FF:SUS_45Kapitoly z dějin umění I. A. Filipzk 2/0/02 3Z
FF:SUS_46Kapitoly z dějin umění II. A. Filipzk 2/0/04 4Z
FF:SUS_47Kapitoly z dějin divadla I. A. Filipzk 2/0/02 1P
FF:SUS_48Kapitoly z dějin divadla II. A. Filipzk 2/0/04 2P
FF:SUS_49Kapitoly z dějin filmu I. A. Filipzk 2/0/02 1P
FF:SUS_50Kapitoly z dějin filmu II. A. Filipzk 2/0/04 2P
FF:SUS_55Kapitoly z dějin estetiky J. Csereszk 2/0/04 2Z
FF:SUS_70Sociologie umění M. Bekzk 2/0/04 3P
44 kreditů

Povinně volitelné předměty