FF FBUSkJ Sdružená uměnovědná studia
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-US_ Sdružená uměnovědná studia

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:SUSK_01Úvod do uměnovědných studií M. Bekzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 P P
FF:SUSK_02Uměnovědný proseminář I. D. Koudelkovák 0/1/0 4 hodiny výuka, 8 hodin konzultace.4 P P
FF:SUSK_04Úvod do estetiky a obecné teorie umění J. Csereszk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 P P
FF:SUSK_09Kapitoly z dějin divadla I. A. Filipk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 P P
FF:SUSK_11Kapitoly z dějin filmu I. A. Filipk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 P P
FF:SUSK_32aKulturní historie pro uměnovědná studia I. M. Štědroňk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 P P
FF:SUS_151aOsobnosti českého a světového designu I. D. Koudelkovák 2/0/03 P PV
FF:SUS_81Středoevropská centra výtvarné kultury v 19. a 20. století A. Filipk 2/0/03 P PV
40 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:SUSK_03Uměnovědný proseminář II. D. Koudelkovák 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 P P
FF:SUSK_10Kapitoly z dějin divadla II. A. Filipzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 P P
FF:SUSK_12Kapitoly z dějin filmu II. A. Filipzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 P P
FF:SUSK_23aKapitoly z dějin estetiky J. Csereszk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 P P
FF:SUSK_32bKulturní historie pro uměnovědná studia II. M. Štědroňzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 P P
FF:SUS_151bOsobnosti českého a světového designu II. D. Koudelkovák 2/0/03 P PV
FF:SUS_66Romantika a její dědicové J. Stříteckýk 2/0/03 P PV
36 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:HV_62Opera - syntéza žánrů M. Štědroňk 2/0/03 P PV
FF:SUSK_05Kapitoly z dějin hudby I. V. Maňask 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 Z P
FF:SUSK_07Kapitoly z dějin umění I. A. Filipk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 Z P
FF:SUSK_13Uměnovědný seminář I. L. Spurnýk 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 P P
FF:SUSK_26Seminář kritiky a kulturní publicistiky J. Zahrádkak 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 P P
FF:SUS_60aZnamení zrodu: kapitoly o českém obrození I. M. Štědroňk 2/0/03 P PV
FF:SUS_92Prerafaelité A. Filipk 2/0/03 P PV
FF:SUS_98Proměny současného výtvarného umění I. R. Horáčekk 2/0/03 P PV
36 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:SUSK_06Kapitoly z dějin hudby II. V. Maňaszk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 Z P
FF:SUSK_08Kapitoly z dějin umění II. A. Filipzk 0/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 Z P
FF:SUSK_14Uměnovědný seminář II. L. Spurnýk 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 P P
FF:SUSK_28Sociologie umění M. Bekzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 P P
FF:SUS_58Výtvarná kultura secese A. Filipk 2/0/03 P PV
FF:SUS_60bZnamení zrodu: kapitoly o českém obrození II. M. Štědroňk 2/0/03 P PV
FF:SUS_68Co postmoderna je - a co není J. Stříteckýk 2/0/03 P PV
FF:SUS_99Proměny současného výtvarného umění II. R. Horáčekk 2/0/03 P PV
36 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:HV_307Česká hudební kultura 1945 - 1972 V. Pantůčekk 1/1/03 P PV
FF:SUSK_15Diplomový seminář I. A. Filipk 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.10 P P
FF:SUSK_30Vybrané kapitoly ze současného českého umění V. Pantůčekzk 1/1/0 8 hodin výuky, 8 hodin konzultace.6 P P
FF:SUS_82Výtvarná kultura Brna I. A. Filipk 2/0/03 P PV
22 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:SUSK_16Diplomový seminář II. A. Filipk 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.5 P P
FF:SUSK_19Bakalářská diplomová práce A. Filipz 0/0/0- P P
FF:SUSK_20Státní závěrečná zkouška bakalářská A. FilipSZk 0/0/0- - P
FF:SUS_94Výtvarná kultura Brna II. A. Filipk 2/0/03 P PV
8 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II D. Veškrnovázk 0/2/04 - -
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 - -
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 - -
FF:HV_702aTeorie a dějiny rockové hudby I. P. Macekk 2/0/03 - PV
FF:HV_702bTeorie a dějiny rockové hudby II. P. Macekk 2/0/03 - PV
FF:IM081Vizuální kultura J. Csereszk 1/1/04 - PV
FF:IM091Filmology. Jazyk filmu a nová média I M. Flašarzk 1/1/04 - PV
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů M. Pichazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 - -
FF:SUSK_38Kapitoly z dějin uměleckého řemesla a designu D. Koudelkovázk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 P P
FF:SUSK_41 -- 0/0- - P
FF:SUSK_42 -- 0/0- - P
FF:SUS_04Praxe v kulturních institucích I. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 P P
FF:SUS_122Kulturní historie českých zemí ve 20. století M. Jeřábekk 2/0/03 - PV
FF:SUS_127Středoevropská kavárna - zastavárna času nebo horká postel revoluce? D. Koudelkovák 2/0/03 - PV
FF:SUS_129Gentleman-fikce nebo reálný společenský typ? České společenské časopisy let 1880-1938 D. Koudelkovák 2/0/03 - PV
FF:SUS_133Reprezentace šlechty - kultura a umění ve střední Evropě 18. století T. Jeřábekk 2/0/03 - PV
FF:SUS_136Ut pictura poesis - propojování výtvarného umění a literatury T. Jeřábekk 2/0/03 - PV
FF:SUS_140Kulturní dějiny Brna v době první republiky (1918-1938) D. Koudelkovák 2/0/03 - PV
FF:SUS_178Zahradní architektura a krajinářská tvorba P. Macekk 2/0/03 - PV
FF:SUS_182Kulturní antropologie P. Macekk 2/0/03 - PV
FF:SUS_183Falešné uskutečňování umění: plakát a reklamní grafika do poloviny 20. století H. Maňasová Hradskák 2/0/03 - PV
FF:SUS_184Reklama jako kulturní fenomén druhé poloviny 20. století H. Maňasová Hradskák 2/0/03 - PV
FF:SUS_190Výjezdní soustředění - úvod do studia HV, US a TIM D. Koudelkováz 0/0/0 konference.2 - PV
FF:SUS_21Praxe v kulturních institucích II. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 - PV
FF:SUS_57Kapitoly z dějin světové jazzové hudby P. Macekk 2/0/03 - PV
FF:SUS_61Kapitoly z dějin české jazzové hudby P. Macekk 2/0/03 - PV
FF:SUS_95Exkurze po uměleckých památkách P. Macekz 0/0/02 - PV
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II K. Svídovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 - -
FF:cjvn2pNěmecký jazyk pro akademické účely II - kombinované studium P. Chládkovázk 0/0/04 - -
96 kreditů