FF FBDUpH Dějiny umění
Název anglicky: Art History
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-DU_ Dějiny umění

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní bakalářská zkouška skládá z dvou částí:


1. Vizuální test
U zkoušky dostane student čtyři díla, vždy po jednom ze čtyř základních okruhů dějin umění:


Malířství a sochařství c. 300 – 1500
Malířství a sochařství raného novověku do 1850
Malířství a sochařství po roce 1850
Dějiny architektury


Student by měl identifikovat techniku, provést ikonografický popis, dále artefakt datovat a určit místo jeho vzniku. Student také musí prokázat své historické znalosti, na základě kterých dílo vysvětlí v kontextu politické a sociální situace jeho vzniku.


2. Rozbor odborného textu
U zkoušky bude mít student za úkol přiblížit obsah jednoho z textů „povinné četby“, kontext jeho vzniku, představí jeho autora, recepci v pozdější historiografii ad.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

1. The reliquary of Sainte Foy of Conques
2. Gustav Klimt a Ravenna
3. Přestavba zámku v Jindřichově Hradci za Adama II. z Hradce
4. Zámek Račice - architektura a sochařská výzdoba
5. Albín Polášek: Boundaries of Continents and Ages
6. Oskar Kokoschka, Salome. Ikonografická a významová proměna klasického biblického tématu

Doporučený průchod studijním plánem

Propedeutický ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1701Periods of Art History I: from Prehistory to Trajan A. Palladinozk 2/4/010 1P
FF:DU1702Epochy dějin umění II: Středověk, migrace a zrození Evropy I. Folettizk 2/4/010 1P
FF:DU1703Epochy dějin umění III: Raně novověká Evropa a koncept umělce P. Suchánekzk 2/4/010 2P
FF:DU1704Epochy dějin umění IV: Moderní umění A. Pomajzlovázk 2/4/010 2P
FF:DU1705Uvedení do studia dějin umění I. O. Jakubeczk 2/4/06 2P
FF:DU1706Uvedení do studia dějin umění II. I. Folettik 2/4/06 1P
FF:DU1706aPostupová ročníková práce I. Folettik 0/0/0 Konzultace.- --
FF:DU1707Křesťanská ikonografie Z. Frantovázk 2/0/04 2P
FF:DU1708Profánní ikonografie R. Nokkala Miltovázk 2/0/04 2P
60 kreditů

Povinně volitelné předměty: Umění od Středověku po Současnost

Blok 1: Středověké umění

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1710Medieval Art: From Constantine to Giotto I I. Folettizk 2/0/05 3P
FF:DU1711Seminář: Středověké umění od Konstantina po Giotta I. Z. Frantovák 0/2/05 4P
FF:DU1712Středověké umění: od Konstantina po Giotta II. Z. Frantovázk 2/0/05 3P
FF:DU1713Seminar: Medieval Art From Constantine to Giotto II A. Palladinok 0/2/05 4P
20 kreditů

Blok 2: Novověké umění

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1714Raně novověké umění: od Masaccia po Canovu I. P. Suchánekzk 2/0/05 3P
FF:DU1715Seminář: Raně novověké umění od Masaccia po Canovu I. R. Nokkala Miltovák 0/2/05 4P
FF:DU1716Seminar: Early Modern Art from Masaccio to Canova II O. Jakubeczk 0/2/05 3P
FF:DU1717Raně novověké umění: od Masaccia po Canovu II R. Nokkala Miltovák 2/0/05 4P
20 kreditů

Blok 3: Současné umění

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1718Umění současného světa: od Gustava Courbeta po Billa Violu I A. Pomajzlovázk 2/0/05 3P
FF:DU1719Seminar: The Art of the Contemporary World from Gustave Courbet to Bill Viola I M. Rusinkok 0/2/05 4P
FF:DU1720Umění současného světa: od Gustava Courbeta po Billa Violu II M. Rusinkozk 2/0/05 3P
FF:DU1721Seminář: Umění současného světa od Gustava Courbeta po Billa Violu II A. Pomajzlovák 0/2/05 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1722Úvod do dějin Architektury J. Kroupazk 2/0/03 5Z
FF:DU1723Historiografie dějin umění J. Kroupazk 2/0/04 4Z
FF:DU1738Seminář: Historik umění v archivu (od 14. do 20. století) T. Valešk 0/2/03 5Z
10 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1737Seminář k bakalářské diplomové práci I. Folettik 0/2/010 6P
FF:DU1739Bakalářská diplomová práce I. Folettik 0/2/010 6P
20 kreditů