FF FNDUpH Dějiny umění
Název anglicky: Art History
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-DU_ Dějiny umění

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška skládá ze dvou částí:
1) Historiografie/metodologie: Prověření znalosti uměleckohistorické historiografie a metodologie na základě jednoho z titulů „povinné četby“, který bude východiskem pro obecnou otázku.
2) Hlavní otázka ze specializace, tj. vycházející ze zaměření diplomové práce.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

V letech 2017 a 2018 byly obhájeny magisterské diplomové práce například na tato témata:
https://is.muni.cz/auth/th/413653/ff_m/">The Mountain and the Man beneath: Medieval Mont-Saint-Michel through the Perception of Pilgrims
https://is.muni.cz/auth/th/439369/ff_m/">Local Saints, Global Roads and Images
https://is.muni.cz/auth/th/361686/ff_m/">Barokní kabinetní skříň. Studie vybraných příkladů z mobiliáře zámku Rájec nad Svitavou
https://is.muni.cz/auth/th/383804/ff_m/">Kult válečného hrdiny ve vizuální kultuře doby Josefa II.
https://is.muni.cz/auth/th/399298/ff_m/">Sakrální architektura luteránů na Těšínsku kolem roku 1800
https://is.muni.cz/auth/th/399295/ff_m/">Malíř Ignác Weidlich a jeho sakrální tvorba
https://is.muni.cz/auth/th/450344/ff_m/">Sochár Július Bártfay (1888–1979)
https://is.muni.cz/auth/th/380374/ff_m/">Bohumil Babánek. Architekt, divadelní výtvarník a urbanista
https://is.muni.cz/auth/th/370323/ff_m/">Stavební a urbanistický vývoj Bystřice pod Hostýnem v první polovině 20. století
https://is.muni.cz/auth/th/413308/ff_m/">Teodor Schnitzer a slovenská knižná ilustrácia pre deti a mládež v 60. a 70. rokoch 20. storočia
https://is.muni.cz/auth/th/439340/ff_m/">Cesta ke vzniku Mezinárodního bienále grafického designu a jeho zakladatel Jan Rajlich
https://is.muni.cz/auth/th/413636/ff_m/">Tvorba Martina Johna – od neoexprese k neo–geo
https://is.muni.cz/auth/th/426587/ff_m/">Kostel není galerie - intervence současného umění v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze a obdobné umělecké projekty v Česku po roce 2000


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

I. Teoretický a metodologický základ

Povinné kurzy teoretického a metodologického základu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU2001Seminář I: Historiografie dějin umění O. Jakubeck 0/2/05 1Z
FF:DU2002Seminář II: Metodologie dějin umění J. Kroupak 0/2/05 2Z
10 kreditů

II. "Kompetence"

Povinné kurzy k získání kompetencí s ohledem na potřeby praxe v galeriích, výstavnictví a památkové péči.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU2003Seminář III: Teorie a praxe památková péče P. Suchánekk 0/2/05 1P
FF:DU2004Seminář IV: Znalectví v uměleckohistorické praxi L. Slavíčekk 0/2/05 1P
FF:DU2005Seminář V: Kurátorství, muzejní a galerijní praxe L. Kesnerk 0/2/05 1P
FF:DU2006Seminář VI: Umělecká kritika, žurnalistika a média L. Kesnerk 0/2/05 1P
20 kreditů

Povinně volitelné předměty (profilující)

III. "Specializace"

Semináře k prohloubení vlastní specializace. Student si v průběhu studia volí alespoň dva semináře do požadované výše 10 kr. podle zaměření své diplomové práce. Tyto kurzy se vypisují pro každý akademický rok jednorázově.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU2020Seminar: Medieval art in Czechoslovakia (1918-1989) I. Folettik 0/2/05 1P
FF:DU2021Seminář: Poutní cesty a středověká identita I. Folettik 0/2/05 1P
FF:DU2022Art sine scientia nihil: Teorie a praxe v architektuře 15. století J. Kroupak 2/0/04 1P
FF:DU2023Seminář: Evropské umění 18. století: nové přístupy a perspektivy P. Suchánekk 0/2/05 1P
FF:DU2024Seminář: Antická mytologie v barokní ikonografii R. Nokkala Miltovák 0/2/05 1P
FF:DU2025Seminář: Nástěnný obraz v renesanci a baroku a způsoby jeho interpretace M. Šeferisová Loudovák 0/2/05 1P
FF:DU2027Seminář: Vysoké a nízké v moderní kultuře A. Pomajzlovák 0/2/05 1P
FF:DU2028Seminář: Četba kritických a teoretických textů o současném umění L. Kesnerk 0/2/05 1P
FF:DU2029Seminář: České umění 1970-2000 M. Rusinkok 0/2/05 1P
FF:DU2030Seminář: Řím v době barokní J. Kroupak 0/2/05 1P
FF:DU2031Seminář: Forma, prostor, funkce: uměleckohistorické pojmy v architektuře O. Jakubeck 0/2/05 1P
FF:DU2032Seminář: Architektura od roku 1945 do současnosti J. Kroupak 0/2/05 1P
59 kreditů

Povinně volitelné předměty (neprofilující)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU2100Publikační a konferenční praxe P. Suchánekk 0/2/010 4-
FF:DU2101Stáž v odborné instituci dlouhodobá O. Jakubeck 0/2/010 3-
FF:DU2102Stáž v odborné instituci krátkodobá O. Jakubeck 0/2/05 3-
FF:DU2103Zahraniční stáž dlouhodobá I. Folettik 0/2/010 3-
FF:DU2104Zahraniční stáž krátkodobá I. Folettik 0/2/05 3-
FF:DU2105Praxe v odborném periodiku P. Suchánekk 0/2/05 3-
FF:DU2106Odborná exkurze vícedenní I. Folettik 0/2/05 1-
FF:DU2107Odborná exkurze jednodenní O. Jakubeck 0/2/03 1-
53 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU2200Seminář k magisterské diplomové práci I. P. Suchánekk 0/2/015 2P
FF:DU2201Seminář k magisterské diplomové práci II. P. Suchánekk 0/2/015 4P
FF:DU2202Státní závěrečná zkouška magisterská O. JakubecSZk 0/0/0- 4P
FF:DU2203Magisterská diplomová práce O. Jakubecz 0/0/0- 4P
30 kreditů