FF FNDUpH Dějiny umění
Název anglicky: Art History
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-DU_ Dějiny umění

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DU2001Seminář I: Historiografie dějin umění O. Jakubeck 0/2/05 Z P
FF:DU2003Seminář III: Teorie a praxe památková péče P. Suchánekk 0/2/05 P P
FF:DU2004Seminář IV: Znalectví v uměleckohistorické praxi L. Slavíčekk 0/2/05 P P
FF:DU2005Seminář V: Kurátorství, muzejní a galerijní praxe L. Kesnerk 0/2/05 P P
FF:DU2006Seminář VI: Umělecká kritika, žurnalistika a média L. Kesnerk 0/2/05 P P
FF:DU2020Seminar: Medieval art in Czechoslovakia (1918-1989) I. Folettik 0/2/05 P PV
FF:DU2021Seminář: Poutní cesty a středověká identita I. Folettik 0/2/05 P PV
FF:DU2022Art sine scientia nihil: Teorie a praxe v architektuře 15. století J. Kroupak 2/0/04 P PV
FF:DU2023Seminář: Evropské umění 18. století: nové přístupy a perspektivy P. Suchánekk 0/2/05 P PV
FF:DU2024Seminář: Antická mytologie v barokní ikonografii R. Nokkala Miltovák 0/2/05 P PV
FF:DU2025Seminář: Nástěnný obraz v renesanci a baroku a způsoby jeho interpretace M. Šeferisová Loudovák 0/2/05 P PV
FF:DU2027Seminář: Vysoké a nízké v moderní kultuře A. Pomajzlovák 0/2/05 P PV
FF:DU2028Seminář: Četba kritických a teoretických textů o současném umění L. Kesnerk 0/2/05 P PV
FF:DU2029Seminář: České umění 1970-2000 M. Rusinkok 0/2/05 P PV
FF:DU2030Seminář: Řím v době barokní J. Kroupak 0/2/05 P PV
FF:DU2031Seminář: Forma, prostor, funkce: uměleckohistorické pojmy v architektuře O. Jakubeck 0/2/05 P PV
FF:DU2032Seminář: Architektura od roku 1945 do současnosti J. Kroupak 0/2/05 P PV
FF:DU2106Odborná exkurze vícedenní I. Folettik 0/2/05 - PV
FF:DU2107Odborná exkurze jednodenní O. Jakubeck 0/2/03 - PV
92 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DU2002Seminář II: Metodologie dějin umění J. Kroupak 0/2/05 Z P
FF:DU2200Seminář k magisterské diplomové práci I. P. Suchánekk 0/2/015 P P
20 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DU2101Stáž v odborné instituci dlouhodobá O. Jakubeck 0/2/010 - PV
FF:DU2102Stáž v odborné instituci krátkodobá O. Jakubeck 0/2/05 - PV
FF:DU2103Zahraniční stáž dlouhodobá I. Folettik 0/2/010 - PV
FF:DU2104Zahraniční stáž krátkodobá I. Folettik 0/2/05 - PV
FF:DU2105Praxe v odborném periodiku P. Suchánekk 0/2/05 - PV
35 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DU2100Publikační a konferenční praxe P. Suchánekk 0/2/010 - PV
FF:DU2201Seminář k magisterské diplomové práci II. P. Suchánekk 0/2/015 P P
FF:DU2202Státní závěrečná zkouška magisterská O. JakubecSZk 0/0/0- P P
FF:DU2203Magisterská diplomová práce O. Jakubecz 0/0/0- P P
25 kreditů