FF FBFAVkJ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-FAV_ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Součásti SZZ a jejich obsah

Bakalářská zkouška má dvě části: (1) písemný vědomostní test a (2) ústní obhajobu bakalářské diplomové práce.
(1) Vědomostní test ověřuje historické a teoretické znalosti z předmětů profilujícího základu. Tvoří jej osmnáct otázek po pěti bodech a jedna otázka za deset bodů z povinné literatury (student si zvolí jednu odbornou monografii, popíše její strukturu, přístup autora a uvede základní argumenty). V testu lze dosáhnout nanejvýš sta bodů, k jeho úspěšnému absolvování je nezbytné získat alespoň padesát z nich. Test opraví a zhodnotí zkušební komise.
(2) Druhou část tvoří obhajoba bakalářské práce, která vedle znalostí ověřuje také metodologické dovednosti. Obhajoba začíná seznámením s posudky školitele a oponenta, diplomant poté reaguje na vznesené výhrady a následuje rozprava, v níž mohou členové zkušební komise položit další otázky.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Probuzené vědomí: subjektivita v českém fikčním filmu do roku 1922
https://is.muni.cz/th/428213/ff_b/
Český film na prodej: product placement v hraných koprodukcích České televize v letech 2013-2015
https://is.muni.cz/th/391553/ff_b/
Kino v každodennosti brnenských robotníkov v Žideniciach a Zábrdoviciach v 2. polovici 30. rokov
https://is.muni.cz/auth/th/415241/ff_b/
Bezpečně pracovat, více vyrábět: Analýza české krátkometrážní produkce let 1945–1959 s tematikou mechanizace průmyslu a bezpečnosti práce
https://is.muni.cz/th/345364/ff_b/
"Není to jen o penězích": Podfukáři jako zástupce podvodnických narativů
http://is.muni.cz/th/400598/ff_b/


Doporučený průchod studijním plánem

Společný univerzitní základ (8 kr.)

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů M. Pichazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 kredity

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II K. Svídovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II D. Veškrnovázk 0/2/04 --
FF:cjvn2pNěmecký jazyk pro akademické účely II - kombinované studium P. Chládkovázk 0/0/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

Předměty k bakalářské práci

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVBKa120Bakalářský projekt P. Skopalk 0/2/05 4P
FF:FAVBKa130Diplomový seminář I P. Skopalzk 0/2/05 5P
FF:FAVBKa140Diplomový seminář II P. Skopalzk 0/2/05 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVBKa010Úvod do studia filmu R. Kokešzk 2/0/05 1Z
FF:FAVBKa020Dějiny filmových teorií před rokem 1945 P. Skopalzk 2/0/05 1Z
FF:FAVBKa030Dějiny filmových teorií po roce 1945 P. Skopalzk 2/0/05 2Z
FF:FAVBKa040Dějiny české kinematografie I M. Večeřazk 2/0/05 3Z
FF:FAVBKa050Dějiny české kinematografie II J. Blažejovskýzk 2/0/05 4Z
FF:FAVBKa060Dějiny světové kinematografie I R. Kokešzk 2/0/05 1Z
FF:FAVBKa070Dějiny světové kinematografie II J. Blažejovskýzk 2/0/05 2Z
FF:FAVBKa080Rozbor filmového stylu R. Kokešzk 0/2/05 2Z
FF:FAVBKa090Rozbor filmového vyprávění R. Kokešzk 0/2/05 2Z
FF:FAVBKa100Úvod do metodologie historického výzkumu Š. Gmiterkovázk 0/2/05 1Z
FF:FAVBKa110Paradigmata filmovědného výzkumu P. Skopalzk 0/2/05 4Z
FF:FAVBKa150Odborná praxe J. Blažejovskýz 0/0/25 5P
FF:FAVh001Česká nová vlna Š. Gmiterkovázk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 1P
FF:FAVh004Český a slovenský film za normalizace J. Blažejovskýzk 4/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2P
FF:FAVh007Kinematografie v okupované Evropě, 1939-1945 P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 3P
FF:FAVh010Světy na pokračování: poetika seriálové fikce R. Kokešzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 4P
80 kreditů

Povinně volitelné předměty

Předměty historické, teoretické a metodologické

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVh002Český film v exilu J. Voráčzk 2/0/2 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh003Vojtěch Jasný J. Voráčzk 4/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh005Kinematografie SSSR 1945-1991 J. Blažejovskýzk 2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh006Historická poetika české kinematografie do roku 1922 R. Kokešzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
20 kreditů

Předměty praktické

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVp001Filmová scenáristika a dramaturgie M. Večeřazk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp002Filmová a televizní produkce M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp003Filmová distribuce J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp004Dramaturgie, produkce a distribuce dokumentárního filmu M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp005Metody dokumentárního filmu J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
25 kreditů

Předměty zahraničních hostů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVz059Making The Most Of Our Audiences. Theory, History and Practice of Empirical Audience Research P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz060New Trends in Documentary Film: Platforms, Practices, Discourses P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz061Israeli Cinema. A collective image as a search for identity - historical introduction J. Blažejovskýzk 4/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz062Impure Harmonies: A New Poetics of Global Art Cinema P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz078 -- 0/0- --
20 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ESA082Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku P. Osolsobězk 1/1/04+1 --
FF:ESB094Chesterton a Tolkien jako kritici umění P. Osolsoběk 1/1/04 --
FF:FAVh001Česká nová vlna Š. Gmiterkovázk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh002Český film v exilu J. Voráčzk 2/0/2 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh003Vojtěch Jasný J. Voráčzk 4/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh004Český a slovenský film za normalizace J. Blažejovskýzk 4/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh005Kinematografie SSSR 1945-1991 J. Blažejovskýzk 2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh006Historická poetika české kinematografie do roku 1922 R. Kokešzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh007Kinematografie v okupované Evropě, 1939-1945 P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp001Filmová scenáristika a dramaturgie M. Večeřazk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp002Filmová a televizní produkce M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp003Filmová distribuce J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp004Dramaturgie, produkce a distribuce dokumentárního filmu M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp005Metody dokumentárního filmu J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp006Média a dokument. Seminář psaní o dokumentárním filmu P. Skopalzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp007Vývoj televizních formátů M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp008Programové strategie televize veřejné služby J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp009Provoz kina J. Blažejovskýzk 2/0/45 --
FF:FAVp010Filmová kritika J. Blažejovskýzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FSS:ZUB103 -- 0/0- --
FSS:ZUB104 -- 0/0- --
FSS:ZUB110 -- 0/0- --
94 kreditů