FF FBFAVkJ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-FAV_ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FAVBKa010Úvod do studia filmu R. Kokešzk 2/0/05 Z P
FF:FAVBKa020Dějiny filmových teorií před rokem 1945 P. Skopalzk 2/0/05 Z P
FF:FAVBKa060Dějiny světové kinematografie I R. Kokešzk 2/0/05 Z P
FF:FAVBKa100Úvod do metodologie historického výzkumu Š. Gmiterkovázk 0/2/05 Z P
FF:FAVh001Česká nová vlna J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 P P
25 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FAVBKa030Dějiny filmových teorií po roce 1945 P. Skopalzk 2/0/05 Z P
FF:FAVBKa070Dějiny světové kinematografie II J. Blažejovskýzk 2/0/05 Z P
FF:FAVBKa080Rozbor filmového stylu R. Kokešzk 0/2/05 Z P
FF:FAVBKa090Rozbor filmového vyprávění R. Kokešzk 0/2/05 Z P
FF:FAVh004Český a slovenský film za normalizace J. Blažejovskýzk 4/0/05 P P
25 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FAVBKa040Dějiny české kinematografie I M. Večeřazk 2/0/05 Z P
FF:FAVh007Kinematografie v okupované Evropě, 1939-1945 P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 P P
10 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FAVBKa050Dějiny české kinematografie II J. Blažejovskýzk 2/0/05 Z P
FF:FAVBKa110Paradigmata filmovědného výzkumu P. Skopalzk 0/2/05 Z P
FF:FAVBKa120Bakalářský projekt P. Skopalk 0/2/05 P P
FF:FAVh010Světy na pokračování: poetika seriálové fikce R. Kokešzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 P P
20 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FAVBKa130Diplomový seminář I P. Skopalzk 0/2/05 P P
FF:FAVBKa150Odborná praxe J. Blažejovskýz 0/0/25 P P
10 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FAVBKa140Diplomový seminář II P. Skopalzk 0/2/05 P P
5 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II D. Veškrnovázk 0/2/04 - -
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 - -
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 - -
FF:ESA082Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku P. Osolsobězk 1/1/04+1 - V
FF:ESB094Chesterton a Tolkien jako kritici umění P. Osolsoběk 1/1/04 - V
FF:FAVh001Česká nová vlna J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVh002Český film v exilu J. Voráčzk 2/0/2 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVh003Vojtěch Jasný J. Voráčzk 4/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVh004Český a slovenský film za normalizace J. Blažejovskýzk 4/0/05 - V
FF:FAVh005Kinematografie SSSR 1945-1991 J. Blažejovskýzk 4/0/2 filmové projekce.5 - V
FF:FAVh006Historická poetika české kinematografie do roku 1922 R. Kokešzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVh007Kinematografie v okupované Evropě, 1939-1945 P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp001Filmová scenáristika a dramaturgie M. Večeřazk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp002Filmová a televizní produkce M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp003Filmová distribuce J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp004Dramaturgie, produkce a distribuce dokumentárního filmu M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp005Metody dokumentárního filmu J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp006Média a dokument. Seminář psaní o dokumentárním filmu P. Skopalzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp007Vývoj televizních formátů M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp008Programové strategie televize veřejné služby J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp009Provoz kina J. Blažejovskýzk 2/0/45 - V
FF:FAVp010Filmová kritika J. Blažejovskýzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVz059Making The Most Of Our Audiences. Theory, History and Practice of Empirical Audience Research P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - PV
FF:FAVz060New Trends in Documentary Film: Platforms, Practices, Discourses P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - PV
FF:FAVz061Israeli Cinema. A collective image as a search for identity - historical introduction J. Blažejovskýzk 4/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - PV
FF:FAVz062Impure Harmonies: A New Poetics of Global Art Cinema P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - PV
FF:FAVz078On music and film Š. Gmiterkovázk 2/0/05 - PV
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů M. Pichazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 - -
FSS:ZUB103 -- 0/0- - V
FSS:ZUB104 -- 0/0- - V
FSS:ZUB110 -- 0/0- - V
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II K. Svídovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 - -
FF:cjvn2pNěmecký jazyk pro akademické účely II - kombinované studium P. Chládkovázk 0/0/04 - -
143 kreditů