FF FNFAVkJ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-FAV_ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FAVMKa010Magisterský projekt I P. Skopalzk 0/2/010 P P
FF:FAVMKa050Historická poetika filmu R. Kokešzk 0/2/05 Z P
FF:FAVMa030Odborná stáž P. Skopalz 0/0/45 P P
20 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FAVMKa020Magisterský projekt II P. Skopalzk 0/2/010 P P
FF:FAVMKa060Kulturní dějiny kinematografie P. Skopalzk 2/0/05 Z P
15 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FAVMKa030Diplomový seminář I P. Skopalzk 0/2/010 P P
FF:FAVMKa070Filmový průmysl M. Večeřazk 2/0/25 Z P
FF:FAVMKa080Akademické čtení a psaní Š. Gmiterkováz 0/2/05 P P
FF:FAVMKa090Filmová kritika J. Blažejovskýzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 P P
25 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FAVMKa040Diplomový seminář II P. Skopalzk 0/2/05 P P
5 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:ESA082Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku P. Osolsobězk 1/1/04+1 - V
FF:FAVh001Česká nová vlna Š. Gmiterkovázk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVh002Český film v exilu J. Voráčzk 2/0/2 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVh003Vojtěch Jasný J. Voráčzk 4/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVh004Český a slovenský film za normalizace J. Blažejovskýzk 4/0/05 - V
FF:FAVh005Kinematografie SSSR 1945-1991 J. Blažejovskýzk 2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVh006Historická poetika české kinematografie do roku 1922 R. Kokešzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVh007Kinematografie v okupované Evropě, 1939-1945 P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp001Filmová scenáristika a dramaturgie M. Večeřazk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp002Filmová a televizní produkce M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp003Filmová distribuce J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp004Dramaturgie, produkce a distribuce dokumentárního filmu M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp005Metody dokumentárního filmu J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp006Média a dokument. Seminář psaní o dokumentárním filmu P. Skopalzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 - V
FF:FAVp007Vývoj televizních formátů M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp008Programové strategie televize veřejné služby J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - V
FF:FAVp009Provoz kina J. Blažejovskýzk 2/0/45 - V
FF:FAVvp001Provoz kina J. Blažejovskýzk 0/0/6 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - PV
FF:FAVvp002Protektorátní kinematografie - výzkumný seminář P. Skopalzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - PV
FF:FAVz062Impure Harmonies: A New Poetics of Global Art Cinema P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - PV
FF:FAVz063Screen Industries in East-Central Europe J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - PV
FF:FAVz064Buster Keaton and Silent American Cinema P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - PV
FF:FAVz065Textual Analysis and Film Studies: Criticism, Interpretation, Evaluation P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - PV
FF:FAVz067A Choice of Pleasures: Popular Filmgoing in the Nazi Era P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - PV
FF:FAVz068Film/Music/Soundtrack. Theory and History of Music in Film and Television P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - PV
123 kreditů