FF FNAJUpH Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Education in English Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-AJU_ Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Všechny kurzy v sekcích Pedagogicko-psychologický základ, Didaktika, Lingvistika pro učitele, Praxe, Diplomová práce, Zkoušky z AJ jsou povinné.

Pedagogicko-psychologický základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUP001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
24 kreditů

Didaktika - povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU2101Didaktika anglického jazyka I F. Tůmaz 0/2/04 1Z
FF:AJU2102Didaktika anglického jazyka II F. Tůmaz 0/2/04 1Z
FF:AJU2103Didaktika anglického jazyka III T. Rankinzk 0/2/04 2Z
12 kreditů

Lingvistika pro učitele

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU2201Jazykové zkoušky a testování L. Nepivodováz 0/2/04 2P
FF:AJU2202Vybrané jazykové jevy pro učitele F. Tůmaz 0/2/04 3P
FF:AJU2203Diskurs a interakce ve výuce anglického jazyka F. Tůmaz 0/2/04 3P
FF:AJU2204Angličtina pro specifické účely J. Kubrickáz 0/2/04 3P
16 kreditů

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJUPP01SUčitelská praxe z anglického jazyka 1 T. Rankinz 0/3/03 --
FF:AJUPP02SUčitelská praxe z anglického jazyka 2 F. Tůmaz 0/0/03 --
FF:AJUPP03SUčitelská praxe z anglického jazyka 3 T. Rankinz 0/0/03 --
FF:AJURS01SReflektivní seminář k praxi 1 J. Sedláčkováz 0/1/01 --
FF:AJURS02SReflektivní seminář k praxi 2 J. Sedláčkováz 0/1/01 --
FF:AJURS03SReflektivní seminář k praxi 3 J. Sedláčkováz 0/1/01 --
12 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU2901Projekt didakticky zaměřené diplomové práce T. Rankinzk 0/2/04 2P
FF:AJU2902Seminář k magisterské diplomové práci F. Tůmaz 0/0/04 4P
FF:AJU2903Magisterská diplomová práce F. Tůmaz 0/0/08 4P
16 kreditů

Zkoušky z AJ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU2401Zkouška z anglického jazyka K. Tomkovázk 0/0/0- 2P
FF:AJU2402Ústní zkouška z anglického jazyka K. Tomkovázk 0/0/0- 2P
0 kreditů