FF FNAJUpH Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Education in English Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-AJU_ Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška sestává ze čtyř částí koncipovaných takto:
1. Obhajoba diplomové práce;
2. Zkouška z didaktiky anglického jazyka a lingvistiky pro učitele
3. Zkouška z učitelské způsobilosti
4. Zkouška z pedagogicko-psychologických předmětů a školní didaktiky.
Zkouška z pedagogicko-psychologických předmětů a školní didaktiky je písemná a zahrnuje témata, která jsou náplní těchto předmětů: Psychologie pro učitele I, II, Školní pedagogika, Školní didaktika, Kompendium pro učitele a Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika.

ad 2) Student si ze seznamu volí celkem pět knih z oblastí (1) Didaktika anglického jazyka, (2) Lingvistika pro učitele. Student tento seznam odevzdává společně s DP na sekretariátě KAA. Tento seznam je poté vkládán do protkolu o státní zkoušce. Zkouška ověřuje, zda je student schopen vést odbornou rozpravu o vybraných knihách, kriticky je zhodnotit, zasadit je do kontextu didaktiky anglického jazyka a lingvistiky pro učitele a hledat vazby mezi teorií a praxí.

ad 3) Studenti před zkouškou připraví portfolio, které bude povinně obsahovat přípravy a úkoly z praxe. Studenti nejprve své portfolio komisi stručně představí, poté bude vedena rozprava o vybraných součástech portfolia, souvisejících praktických činnostech studentů a jejich teoretizaci. Na závěr studenti představí plán pro svůj další profesní rozvoj. Zkouška ověřuje, zda je student schopen vést odbornou rozpravu o vybraných praktických aspektech výuky anglického jazyka, zasadit je do kontextu didaktiky anglického jazyka a lingvistiky pro učitele a hledat vazby mezi praxí a teorií.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Analysis of Learner-Learner Interaction in English as a Foreign Language Teaching
Error Analysis of Texts Written by Czech Secondary School Students: A Case Study
Foreign Language Anxiety Among Czech Grammar School Students
Repair in English language teaching in Czech secondary schools
Phrasal Verbs in the British National Corpus and ELT Textbooks
Analysis of Potential Benefits of Using Gamification in English Learning in a High-school Educational Context
Students with Dyslexia and ELT

Doporučený průchod studijním plánem

Pedagogicko-psychologický základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUP001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
24 kreditů

Didaktika - povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU2101Didaktika anglického jazyka I F. Tůmaz 0/2/04 1Z
FF:AJU2102Didaktika anglického jazyka II F. Tůmaz 0/2/04 1Z
FF:AJU2103Didaktika anglického jazyka III T. Rankinzk 0/2/04 2Z
12 kreditů

Lingvistika pro učitele

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU2201Jazykové zkoušky a testování L. Nepivodováz 0/2/04 2P
FF:AJU2202Vybrané jazykové jevy pro učitele F. Tůmaz 0/2/04 3P
FF:AJU2203Diskurs a interakce ve výuce anglického jazyka F. Tůmaz 0/2/04 3P
FF:AJU2204Angličtina pro specifické účely J. Kubrickáz 0/2/04 3P
16 kreditů

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJUPP01SUčitelská praxe z anglického jazyka 1 T. Rankinz 0/3/03 --
FF:AJUPP02SUčitelská praxe z anglického jazyka 2 F. Tůmaz 0/0/03 --
FF:AJUPP03SUčitelská praxe z anglického jazyka 3 T. Rankinz 0/0/03 --
FF:AJURS01SReflektivní seminář k praxi 1 J. Sedláčkováz 0/1/01 --
FF:AJURS02SReflektivní seminář k praxi 2 J. Sedláčkováz 0/1/01 --
FF:AJURS03SReflektivní seminář k praxi 3 J. Sedláčkováz 0/1/01 --
12 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU2901Projekt didakticky zaměřené diplomové práce T. Rankinzk 0/2/04 2P
FF:AJU2902Seminář k magisterské diplomové práci F. Tůmaz 0/0/04 4P
FF:AJU2903Magisterská diplomová práce F. Tůmaz 0/0/08 4P
16 kreditů

Zkoušky z AJ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJU2401Zkouška z anglického jazyka K. Tomkovázk 0/0/0- 2P
FF:AJU2402Ústní zkouška z anglického jazyka K. Tomkovázk 0/0/0- 2P
0 kreditů