FF FBPGkV Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
bakalářský kombinovaný vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-PG_ Pedagogika

Součásti SZZ a jejich obsah

Studium je ukončeno ústní státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška probíhá podle okruhů otázek, které jsou odvozeny z výstupů z učení povinných a vybraných povinně volitelných předmětů.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGBK001Klíčová témata dějin školství a pedagogiky J. Zounekzk 16/0/06 1Z
FF:PGBK002Obecná pedagogika M. Polzk 16/0/06 1Z
FF:PGBK003Pedagogické teorie M. Polzk 16/06 2Z
FF:PGBK004Alternativní pohledy na školu R. Švaříčekzk 16/0/06 2Z
FF:PGBK005Základy sociologie M. Rabušicovázk 16/0/06 3P
FF:PGBK006Sociologie výchovy, vzdělávání a školy M. Rabušicovázk 16/0/06 4Z
FF:PGBK007Základy psychologie B. Lazarovázk 16/0/06 1P
FF:PGBK009Didaktika Z. Šalamounovázk 16/1/06 2Z
FF:PGBK010Úvod do pedagogického výzkumu P. Hlaďozk 16/0/06 3Z
FF:PGBK011Metody a techniky pedagogického výzkumu P. Hlaďozk 16/0/06 5Z
60 kreditů