FF FNPGkH Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
navazující kombinovaný hlavní
Zahrnut v programu: FF N-PG_ Pedagogika

  1. získání nejméně 60 kreditů za povinné předměty;
  2. 20 kreditů za dva úspěšně absolvované diplomové semináře;
  3. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGMK001Srovnávací pedagogika M. Rabušicovázk 18/0/06 Z P
FF:PGMK004Řízení vzdělávacích institucí M. Polz 18/0/04 Z P
FF:PGMK007Kvalitativní výzkum K. Šeďovázk 18/0/06 Z P
16 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGMK005Pedagogická evaluace M. Polzk 18/1/06 Z P
FF:PGMK006Kvantitativní výzkum M. Sedláčekzk 18/0/06 P P
12 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGMK002Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 18/0/06 Z P
FF:PGMK003Filozofie výchovy a vzdělání M. Polzk 18/0/06 P P
12 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGMK008Seminář k magisterské diplomové práci I J. Zounekz 14/010 P P
FF:PGMK009Seminář k magisterské diplomové práci II J. Zounekz 14/010 P P
FF:PGMK201Státní závěrečná zkouška magisterská J. ZounekSZk 0/0- P P
FF:PGMK202Magisterská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0 individuálně.- P P
20 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGMK101Inovace v české škole P. Novotnýz 16/0/04 - P
FF:PGMK102E-learning J. Zounekz 16/0/06 - P
FF:PGMK104Andragogika P. Novotnýz 16/0/04 - P
FF:PGMK106Analýza kvalitativních dat K. Šeďováz 16/0/06 - P
20 kreditů