FF FNPGkV Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
navazující kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-PG_ Pedagogika

Součásti SZZ a jejich obsah

Studium je ukončeno ústní státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška probíhá podle okruhů otázek, které jsou odvozeny z výstupů z učení povinných a vybraných povinně volitelných předmětů.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGMK001Srovnávací pedagogika M. Rabušicovázk 18/0/06 1Z
FF:PGMK002Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 18/0/06 3Z
FF:PGMK003Filozofie výchovy a vzdělání M. Polzk 18/0/06 3P
FF:PGMK004Řízení vzdělávacích institucí M. Polz 18/0/04 1Z
FF:PGMK005Pedagogická evaluace M. Polzk 18/1/06 2Z
FF:PGMK006Kvantitativní výzkum M. Sedláčekzk 18/0/06 2P
FF:PGMK007Kvalitativní výzkum K. Šeďovázk 18/0/06 1Z
FF:PGMK201Státní závěrečná zkouška magisterská J. ZounekSZk 0/0- --
40 kreditů