FF FNPGUkJ Učitelství pedagogiky pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-PGU_ Učitelství pedagogiky pro střední školy

  1. získání 24 kreditů za předměty společného pedagogicko-psychologického základu;
  2. získání 32 kreditů za oborové předměty;
  3. získání 24 kreditů za oborové didaktiky;
  4. získání 24 kreditů za odbornou praxi (na střední škole);
  5. 16 kreditů za úspěšně absolvované diplomové semináře;
  6. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGMK004Řízení vzdělávacích institucí M. Polz 18/0/04 Z P
FF:SUK001Psychologie pro učitele I A. Slezáčkovázk 2/0/0 blokově (24 hodin za semestr).4 P P
FF:SUK002Školní pedagogika K. Šeďovázk 18/0/04 P P
FF:SUK005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika B. Lazarovázk 18/0/04 P P
FF:UPGK001Didaktika pedagogiky: Základy práce středoškolského učitele J. Zounekz 18/0/06 P P
FF:UPGK301Odborná praxe I. K. Šeďováz blokově - 4 týdny6 P P
FF:UPGMK108Osobnostně sociální výchova P. Novotnýz 18/0/04 P P
32 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGMK005Pedagogická evaluace M. Polzk 18/1/06 Z P
FF:SUK003Školní didaktika K. Šeďovázk 18/0/04 P P
FF:SUK004Psychologie pro učitele II A. Slezáčkovázk 2/0/0 blokově (24 hodin za semestr).4 P P
FF:UPGK002Didaktika pedagogiky: Inovace a trendy v práci učitele J. Zounekzk 18/0/06 P P
FF:UPGK302Odborná praxe II. J. Zounekz blokově - 4 týdny6 P P
26 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGMK002Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 18/0/06 Z P
FF:PGMK003Filozofie výchovy a vzdělání M. Polzk 18/0/06 Z P
FF:UPGK003Didaktika pedagogiky: Projektování kurikula J. Zounekzk 18/0/06 P P
FF:UPGK303Odborná praxe III. K. Šeďováz blokově - 4 týdny6 P P
FF:UPGMK008Seminář k magisterské diplomové práci I J. Zounekz 14/0/08 P -
32 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:UPGK004Didaktika pedagogiky: Profesní rozvoj učitele K. Šeďovázk 18/0/06 P P
FF:UPGK304Odborná praxe IV. J. Zounekz blokově - 4 týdny6 P P
FF:UPGMK009Seminář k magisterské diplomové práci II J. Zounekz 14/0/08 P -
FF:UPGMK201Státní závěrečná zkouška magisterská J. ZounekSZk 0/0/0- P P
FF:UPGMK202Magisterská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0 individuálně.- P P
FF:UPGMK510Česká vzdělávací politika M. Rabušicováz 18/0/06 P P
26 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:SUK006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 18/0/04 - P
4 kredity