FF FNAJAkJ English Language and Literature
Název anglicky: English Language and Literature
navazující kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FF N-AJA_ English Language and Literature

Úvodní informace / Pokyny

Přímá výuka probíhá v 84 hodin v 1. a 2. semestru, ve 3. semestru je rozsah 80 hodin.

1. semestr:
AJ50001 - 24 hod
AJ50004 - 24 hod
PV kurz 1 - 12 hod
PV kurz 2 - 12 hod
PV kurz 3 - 12 hod

2. semestr:
AJ50002 - 24 hod
AJ50003 - 24 hod
PV kurz 4 - 12 hod
PV kurz 5 - 12 hod
PV kurz 6 - 12 hod

3. semestr:
AJ50005 - 24 hod
AJ59801 - 8 hod
PV kurz 7 - 12 hod
PV kurz 8 - 12 hod
PV kurz 9 - 12 hod
PV kurz 10 - 12 hod

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:AJ50001Teorie literatury a kultury I J. Chamonikolasovázk 0/2/0 This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".5+3 Z -
FF:AJ50004Moderní lingvistika J. Chovaneczk 0/2/08 Z -
FF:AJ52065Sémantika: anglická slovesa N. Kudrnáčovázk 0/2/06 - PV
FF:AJ52082Pragmatika: Význam v kontextu J. Pelclovázk 0/2/06 - PV
FF:AJ52089Sociolingvistické dovednosti: Akademická mluva K. Tomkovázk 0/2/010 - PV
FF:AJ52098 -- 0/0- - PV
FF:AJ54090Teorie Biografie M. Kaylorzk 0/2/06 - PV
FF:AJ56071 -- 0/0- - PV
FF:AJ57075 -- 0/0- - PV
44 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:AJ50002Teorie literatury a kultury II J. Chamonikolasovázk 0/0/0 This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".5+3 Z -
FF:AJ50003Historický vývoj angličtiny J. Chamonikolasovázk 0/0/0 This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".7+3 Z -
FF:AJ52066Výslovnostní podoby angličtiny K. Tomkovázk 0/2/06 - PV
FF:AJ52083 -- 0/0- - PV
FF:AJ52091 -- 0/0- - PV
FF:AJ54054Současné britské spisovatelky M. Frankovázk 0/2/06 - PV
FF:AJ54101 -- 0/0- - PV
FF:AJ57051 -- 0/0- - PV
FF:AJ58056 -- 0/0- - PV
30 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:AJ50006Česká literatura v angličtině B. Fořtzk 0/2/08 Z -
FF:AJ51000Zkouška z anglického jazyka J. Chamonikolasovázk 0/0/0 This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".- P -
FF:AJ51100Ústní zkouška z anglického jazyka J. Chamonikolasovázk 0/0/0 This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".- P -
FF:AJ52068Sémantika: větná semantika N. Kudrnáčovázk 0/2/010 - PV
FF:AJ52087 -- 0/0- - PV
FF:AJ52093Výslovnostní podoby americké angličtiny K. Tomkovázk 0/2/010 - PV
FF:AJ54055 -- 0/0- - PV
FF:AJ55056 -- 0/0- - PV
FF:AJ57053 -- 0/0- - PV
FF:AJ58084 -- 0/0- - PV
FF:AJ59801Seminář k magisterské diplomové práci I J. Chamonikolasováz 0/0/0 This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".10 P -
38 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:AJ59802Seminář k magisterské diplomové práci II J. Chamonikolasováz 0/0/0 This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".10 P -
FF:AJ59850Magisterská diplomová práce J. Chamonikolasováz 0/0/0 This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".- P -
10 kreditů