FF FDTDUkJ Teorie a dějiny umění
Název anglicky: History of Art
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF D-TDU_ Teorie a dějiny umění

Úvodní informace / Pokyny

Studijní povinnosti v rámci doktorského studia

1) Metodologické základy - kurz "DU5000 Metodologický doktorský

proseminář" jsou studenti povinni splnit v 1. semestru studia

2) Kompetencí a ověřování: Povinná semestrální účast na doktorských kolegiích (od 2. semestru) a kolokviích až do semestru, který předchází odevzdání disertační práce. Během studia je tak třeba získat 70 kreditů v rámci "DU5001 Doktorské kolokvium" a 60 kreditů v rámci "DU5002 Doktorské kolegium".

3) Odborná publikace a prezentace: Kombinace 2 uznalých výstupů v rámci "DU5003 Odborná publikace" a "DU5004 Odborná prezentace " (v kombinaci 1+1) celkem tedy potřeba získat 20 kreditů.

4) Pedagogická praxe

5) Mimooborové rozšíření kompetencí: povinný kurz či kurzy ve výši 10 kreditů, volené mimo mateřský obor, představující rozšíření kompetencí mimo oborovou specializaci (filosofie, estetika, dějiny vědy, lingvistika, historie…).

6) Zahraniční studijní pobyt (nejméně v délce 1 měsíce). 7) Světový jazyk, minimálně na úrovni C1.

Další podíl na organizačních či vědeckovýzkumných úkolech ústavu.

Metodologické základy

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU5000Metodologický doktorský proseminář J. Kroupazk 2/0/010 --
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 --
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.10 --
30 kreditů

Kompetence a ověřování

Povinná semestrální účast na doktorských kolegiích (od 2. semestru) a kolokviích až do semestru, který předchází odevzdání disertační práce. Během studia je tak třeba získat 70 kreditů v rámci "DU5001 Doktorské kolokvium" a 60 kreditů v rámci "DU5002 Doktorské kolegium".

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU5001Doktorské kolokvium I. Folettik 0/2/010 --
FF:DU5002Doktorské kolegium O. Jakubecz 0/2/010 --
20 kreditů

Odborná publikace a prezentace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU5003Odborná publikace P. Suchánekz 0/0/210 --
FF:DU5004Odborná prezentace P. Suchánekz 0/0/210 --
20 kreditů

Pedagogická praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU5005Pedagogická aktivita O. Jakubecz 0/0/210 --
10 kreditů

Zahraniční studijní pobyt

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU5006Zahraniční studijní pobyt I. Folettiz 0/0/210 --
10 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
25 kreditů

Mimooborové rozšíření kompetencí

Rozšíření znalostí a kompetencí mimo oborovou specializaci, které poskytne potřebné rozšíření faktických i teoretických dovedností. Nabízí se kurzy z otevřené nabídky doktorandských kurzů například z filosofie, estetiky, dějin vědy, lingvistiky, historie, ale i v mezifakultním rámci. Lze absolvovat v libovolném množství libovolný semestr do minimální výše 10 kreditů.

Disertace a státní doktorská zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU5007Autoreferát O. Jakubecz 0/0/25 --
FF:DU5008Disertační práce O. Jakubecz 0/0/220 --
FF:DU5009Státní doktorská zkouška O. Jakubeczk 0/0/0- --
25 kreditů