FF FDTDUkJ Teorie a dějiny umění
Název anglicky: History of Art
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF D-TDU_ Teorie a dějiny umění

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

1) Obhajoba disertační práce (schopnost odborné prezentace a argumentace při rozpravě).
2) Oborová otázka vycházející z tématu disertace, která ovšem není přesně totožná s jejím výměrem, a dokládající širší rozhled a orientaci studenta v řešení problému a hluboké znalosti dějin umění, zejména z oblasti specializace dle tématu disertace.
3) Dobrá orientace v historiografii a metodologii vázané především na předmět disertační práce.

Studijní a výzkumné povinnosti

Povinná účast na doktorských kolegiích a kolokviích.

Publikační minimum: nejméně jeden příspěvek v českém nebo zahraničním neimpaktovaném recenzovaném časopise, např. Umění, Opuscula Historiae Artium, Bulletin Moravské galerie v Brně, nebo recenzovaná knižní publikace, výstavní katalog apod. Lze nahradit vytvořením výstavy z pozice autora (kurátora).

Nejméně jeden referát přednesený na zahraniční nebo domácí konferenci, případně organizace konference, konferenčního panelu či workshopu, jejichž zaměření se váže na odborné studium.

Zahraniční studijní pobyt (nejméně v délce 1 měsíce).

Podíl na pedagogických, organizačních či vědeckovýzkumných úkolech ústavu.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Obhájené disertace:

2012:
Anja K. Ševčík, Die Briefe über Landschaftsmalerei von Carl Gustav Caru und ihr wissenschaftlich-ästhetisches Erkenntniskonzept
2013:
Ivo Habán, Fenomén německo-českého výtvarného umění 20. století
Anna Habánová, Liberec jako centrum německo-českého výtvarného umění v první polovině 20. století
Tomáš Valeš, Mezi Brnem a Vídní. Umění a umělci ve Znojmě a okolí 1715-1815
2014:
Pavla Cenková, „Vkusné a solidní“. Měšťanské sochařství v Brně 1800-1880
Kateřina Dolejší, "Naše zvědové století se chce vybavit novotou a nenadálou krásou". Symboly ilustrované barokní tisky olomouckých jezuitů
Michal Konečný, „Civilní architektura“ ve službách státu. Teoretická východiska, instituce, styl a tvůrci na Moravě 1750-1840
2015:
Robert Mečkovský, Umělecké aukce v Praze v období první republiky
Jan Ivanega, "Wohl, tüchtig und tauerhafft." Stavební aktivity na schwarzenberských panstvích za knížete Adama Františka (1703-1732)
2016:
Marcela Chmelařová, Cesty soukromého sběratelství moderního umění v českých zemích v letech 1948-1965
Zuzana Frantová, Ravenna: Sedes Imperii and Artistic Trajectories in the Late Antique Mediterranean (402-476)
Alžběta Filipová, Milan sans frontières. Les reliques au service de la diffusion de l'art et de l'architecture milanais pendant l'antiquité tardive

2017:
Zdeňka Míchalová, Měšťané a výtvarné umění ve vrchnostenských městech na počátku raného novověku. Případ Telče a Slavonic v 16. století
2019:
Adrien Palladino: Arcae: Boîtes à images chrétiennes. Historiographie, culte des reliques, et usages (IVe–VIe siècles)
2021:
Veronika Pichaničová: 'Lapides Omnes Muri Tui...' Use and Representation of Precious Stones in Religious Objects of the Latin West during the Early Middle Ages.
Luca Capriotti: Dal globale al locale: il pellegrinaggio medievale in Toscana. Il caso della Via Francigena.
2022:
Martin Lešák: Rome 795–844: Ritual Spaces, Presbytery Mosaics, and Stational Liturgy

Doporučený průchod studijním plánem

Metodologické základy

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU5000Metodologický doktorský proseminář J. Kroupazk 2/0/010 --
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 --
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.10 --
30 kreditů

Kompetence a ověřování

Povinná semestrální účast na doktorských kolegiích (od 2. semestru) a kolokviích až do semestru, který předchází odevzdání disertační práce. Během studia je tak třeba získat 70 kreditů v rámci "DU5001 Doktorské kolokvium" a 60 kreditů v rámci "DU5002 Doktorské kolegium".

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU5001Doktorské kolokvium I. Folettik 0/2/010 --
FF:DU5002Doktorské kolegium O. Jakubecz 0/2/010 --
20 kreditů

Odborná publikace a prezentace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU5003Odborná publikace P. Suchánekz 0/0/210 --
FF:DU5004Odborná prezentace P. Suchánekz 0/0/210 --
20 kreditů

Pedagogická praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU5005Pedagogická aktivita O. Jakubecz 0/0/210 --
10 kreditů

Zahraniční studijní pobyt

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU5006Zahraniční studijní pobyt I. Folettiz 0/0/210 --
10 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
25 kreditů

Mimooborové rozšíření kompetencí

Rozšíření znalostí a kompetencí mimo oborovou specializaci, které poskytne potřebné rozšíření faktických i teoretických dovedností. Nabízí se kurzy z otevřené nabídky doktorandských kurzů například z filosofie, estetiky, dějin vědy, lingvistiky, historie, ale i v mezifakultním rámci. Lze absolvovat v libovolném množství libovolný semestr do minimální výše 10 kreditů.

Disertace a státní doktorská zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU5007Autoreferát O. Jakubecz 0/0/25 --
FF:DU5008Disertační práce O. Jakubecz 0/0/220 --
FF:DU5009Státní doktorská zkouška O. Jakubeczk 0/0/0- --
25 kreditů