FF rigo Klasický řecký jazyk a literatura
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FF N-KR_ Klasický řecký jazyk a literatura

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.