FF rigo Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FF N-PV_ Pomocné vědy historické

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.